Ethiek, integriteit en vertrouwen

  • 2 Courses | 45m 6s
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (2)
 
In elke organisatie wordt van werknemers verwacht dat ze ethisch, integer en betrouwbaar handelen. Werk aan uw reputatie als eerlijke en betrouwbare collega.

GETTING STARTED

Diplomatie en tact ontwikkelen

  • 51s
  • 4m 20s

COURSES INCLUDED

Diplomatie en tact ontwikkelen
In het bedrijfsleven stemmen de beste sprekers en schrijvers wat ze zeggen af op de perspectieven, doelstellingen en gevoelens van anderen. Door diplomatiek en tactvol te communiceren, kun je overtuigender zijn en sterkere relaties ontwikkelen. In deze cursus leer je over tact en diplomatie: wat zijn dat en hoe het verbeteren van je zakelijke communicatievaardigheden door het gebruik ervan waardevol is. Je leert ook vaardigheden en strategieën om tact en diplomatie in je voordeel te gebruiken.
6 videos | 22m has Assessment
Tactvol en diplomatiek blijven onder druk
In de loop van je carrière zal niet iedereen met wie je werkt even gemakkelijk in de omgang zijn. Soms levert dat moeilijke situaties op. Maar of het nu je baas, een collega, een ondergeschikte, een klant of een verkoper is, professionaliteit en professioneel succes zijn afhankelijk van goed kunnen omgaan met moeilijke mensen en het zelfs kunnen samenwerken met degenen die je niet persoonlijk mag. Het vereist tact. In deze cursus leer je om met tact en diplomatie door moeilijke situaties heen te komen. Je leert om te gaan met collega's, feedback te geven aan bazen en ondergeschikten, tactvolle e-mails op te stellen en diplomatiek te onderhandelen.
6 videos | 23m has Assessment

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THESE COURSES

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.