Samenwerking

  • 1 Course | 28m 29s
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
 
Goede samenwerking is onmisbaar om de concurrentie voor te zijn én voor te blijven. Stimuleer samenwerking tussen teams om groei en innovatie mogelijk te maken.

GETTING STARTED

Een succesvolle samenwerkingspartner worden

  • 1m 7s
  • 6m 14s

COURSES INCLUDED

Een succesvolle samenwerkingspartner worden
Een van de belangrijkste vaardigheden die organisaties bij de werving van personeel zoeken, is het vermogen om samen te werken. De personeelsmanagers van vandaag weten dat samenwerking leidt tot een betere probleemoplossing, een hogere productiviteit en dat het de onderlinge verbondenheid bevordert van teamleden die expertise delen en van elkaar leren. Het definiëren van samenwerking is lastig omdat het verschillende dingen betekent in verschillende sectoren, afdelingen en rollen. In deze cursus leer je de betekenis van samenwerken, het concept teaming in samenwerking en de beste praktijken om een goed teamlid en een succesvolle samenwerkingspartner te worden. Je onderzoekt diverse conflictbeheersingsstijlen om te bepalen welke stijl je hanteert en wat de impact ervan op je team is.
6 videos | 28m has Assessment

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THESE COURSES

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.