Cellen en reeksen opmaken in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Beginner
 • 11 videos | 39m 33s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
Excel 365 bevat verschillende functies om te helpen bij het opmaken en aanpassen van gegevens. In deze cursus zal je verschillende manieren zien om je gegevens volgens type op te maken, zodat je je gegevens kan onderscheiden. Leer hoe je vervolgkeuzemenu's maakt, cellen vult met de functie Snel aanvullen en hoe je een automatische gegevensreeks maakt. Vervolgens zal je ontdekken hoe je een automatische gegevensreeks kan maken met behulp van de geavanceerde opties voor Reeksen vullen en hoe je gegevens kan opmaken, inclusief opties om de grootte te configureren of lettertype-effecten toe te passen, zoals vet, cursief en onderstrepen. Daarna zie je ook hoe je celstijlen toepast; hoe cellen op te maken met de tool Opmaak kopiëren; hoe je aangepaste getalnotaties kunt maken; hoe aangepaste celformaten toe te passen en hoe je alle opmaak van cellen wist. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste componenten die worden behandeld in de cursus cellen en reeksen opmaken in excel 365
  Pas getalnotaties toe in excel 365
  Voeg een dropdownmenu in excel 365 in
  Gebruik het hulpmiddel snel aanvullen in excel 365
  Maak automatische gegevensreeksen in excel 365
  Maak je gegevens op in excel 365
 • Pas je celstijl aan in excel 365
  Zet opmaakstijlen over in excel 365
  Pas getalnotaties aan in excel 365
  Pas aangepaste celopmaak toe in excel 365
  Wis de celopmaak in excel 365

IN THIS COURSE

 • 1m 3s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Cellen en reeksen opmaken in Excel 365. Dat omvat onder andere hoe je getalnotaties toepast, hoe je automatische gegevensreeksen maakt en hoe je de celstijl aanpast. FREE ACCESS
 • 3m 55s
  In Excel 365 kan je verschillende getalnotaties toepassen, zoals datums, percentages en fracties. In deze video zal je zien hoe je getalnotaties kan toepassen.Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.2.5 Getalnotaties toepassen. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een dropdownmenu invoegen
  4m 30s
  Dropdownmenu’s zijn handig als je de gegevenswaarden die kunnen worden ingepast in een cel wilt limiteren of als je sneller gegevens wilt invoeren. In deze video zal je zien hoe je dropdownmenu’s invoegt in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Snel aanvullen gebruiken
  3m 50s
  Snel aanvullen in Excel 365 zorgt ervoor dat je automatisch en direct gegevenslijsten kan vervolledigen door patronen in je gegevens te herkennen. In deze video zal je ontdekken hoe de functie Snel aanvullen te gebruiken. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.1.1 Cellen vullen met Snel aanvullen. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Automatische gegevensreeksen maken
  3m 44s
  Als je een genummerde lijst hebt die stapsgewijs toeneemt of met herhalende categorieën zoals datums of dagen van de week, kan je automatische gegevensreeksen maken. In deze video ontdek je hoe je automatische gegevensreeksen maakt in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.1.2 Cellen vullen door gevorderde Reeksen vullen te gebruiken. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Je gegevens opmaken
  3m 42s
  In Excel 365 kan je de opmaak van je gegevens aanpassen door het lettertype aan te passen, net als de kleur en grootte. In deze video zal je zien hoe je je gegevens opmaakt. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Je celstijl aanpassen
  3m 11s
  In Excel 365 kunnen celstijlen gebruikt worden om snel de kleur, de uitlijning en de grootte van eender welke gegevens aan te passen in een specifieke cel. In deze video zal je ontdekken hoe je de celstijl wijzigt. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.2.7 Celstijlen toepassen. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Opmaakstijlen overzetten
  3m 50s
  Als je een bestaande tabel hebt opgemaakt en je wilt de stijl die je hebt gemaakt opnieuw gebruiken, dan kan je deze naar een andere gegevensselectie overbrengen. In deze video ontdekt je hoe je opmaakstijlen kunt overbrengen in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.2.3 Cellen opmaken met Opmaak kopiëren/plakken. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Getalnotaties aanpassen
  4m 7s
  Excel 365 beschikt over tal van getalnotaties, maar af en toe moet je er zelf een maken. In deze video ontdek je hoe je getalnotaties kan aanpassen. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.2.1 Creëer zelfgemaakte getalnotaties. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Aangepaste celopmaak toepassen
  4m 10s
  Als je de gewenste celopmaak niet kan vinden in Excel 365, kan je er zelf een maken. In deze video leer je hoe je aangepaste celopmaken kan toepassen. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.2.6 Celopmaken toepassen vanuit het Cellen opmaken venster. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  Celopmaak wissen
  3m 31s
  Als je een celopmaak hebt toegepast die je wilt verwijderen, heeft Excel 365 een handige functie om te gebruiken. In deze video ontdek je hoe je de celopmaak wist. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.2.8 Celopmaken wissen. FREE ACCESS