Conflict op de werkvloer oplossen

Everyone
 • 7 videos | 24m 46s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (3)
Iedereen droomt van een leven zonder conflicten. Maar zo werkt de wereld niet en voor ons allemaal is een conflict op de werkvloer helaas onvermijdelijk. Persoonlijkheids- en organisatieconflicten komen voort uit talloze verschillende bronnen en nemen vele verschillende vormen aan. Als gevolg hiervan is het oplossen van conflicten een noodzakelijke vaardigheid, en zakelijke professionals hebben een plan nodig om conflicten aan te pakken en conflictsituaties te beheersen. In deze cursus leer je de bronnen en signalen van conflicten herkennen en leer je tegelijkertijd strategieën voor conflictbeheersing en processen voor conflictoplossing. Daarnaast verken je methodes om met moeilijke mensen om te gaan en het proces van conflictbeheersing op de rails te houden als er zich problemen voordoen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • De onderwerpen ontdekken die in deze cursus worden behandeld
  Bronnen van organisatorische en onderlinge conflicten herkennen
  Acties bepalen die helpen om conflicten op de werkvloer te voorkomen of te beperken
  Gedrag herkennen dat buiten de aanvaardbare grenzen van een conflict op de werkvloer valt
 • Herkennen wat de juiste handelwijze is wanneer men met een conflictsituatie wordt geconfronteerd
  Stappen bepalen voor het oplossen van een conflict op de werkvloer
  Technieken herkennen om obstakels voor conflictoplossing te overwinnen

IN THIS COURSE

 • 57s
  Na het bekijken van deze video zul je in staat zijn de onderwerpen te ontdekken die in deze cursus worden behandeld. FREE ACCESS
 • 4m 12s
  Na het bekijken van deze video zul je in staat zijn om bronnen van organisatorische en onderlinge conflicten te herkennen FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Preventieve maatregelen
  4m 14s
  Na het bekijken van deze video zul je in staat zijn acties te herkennen die helpen om conflicten op de werkvloer te voorkomen of te beperken FREE ACCESS
 • Locked
  4.  De grenzen van conflicten herkennen
  3m 33s
  Na het bekijken van deze video ben je in staat om gedrag te herkennen dat buiten de aanvaardbare grenzen valt van een conflict op de werkvloer FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Reageren op conflicten
  4m 13s
  Na het bekijken van deze video ben je in staat juiste handelswijzen te herkennen wanneer je geconfronteerd wordt met een conflictsituatie FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Conflictoplossing zoeken
  3m 42s
  Na het bekijken van deze video zul je in staat zijn om stappen te bepalen voor het oplossen van een conflict op de werkvloer FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Obstakels voor een oplossing overwinnen
  3m 54s
  Na afloop van deze video zul je in staat zijn technieken te herkennen om obstakels voor conflictoplossing te overwinnen FREE ACCESS