De kracht van analoog denken benutten

Everyone
 • 6 videos | 21m 7s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
Wanneer je worstelt met een moeilijk probleem, blijf je gemakkelijk hangen in gewoontedenken. Door te leren hoe je de kracht van analoog denken kunt benutten, leer je creatief te denken en nieuwe inzichten te verwerven door onverwachte gelijkenissen te onderzoeken. In deze cursus leer je wat analoog denken is, wanneer je dit het best gebruikt en hoe je dat doet. Je leert ook in welke situaties dat kan mislukken en hoe je oppervlakkige analogieën kunt vermijden, zodat je betere strategische keuzes kunt maken.

WHAT YOU WILL LEARN

 • De belangrijkste concepten die in deze cursus aan bod komen verkennen
  De belangrijkste kenmerken van analoog denken identificeren
  De voordelen van het gebruik van analoog denken identificeren
 • Wijs de stappen in het proces van analoog denken aan
  Herkennen van veel voorkomende redenen voor het tekortschieten van analogieën
  De sleutelelementen herkennen van een proces om de kracht van analogieën te evalueren

IN THIS COURSE

 • 53s
  Na het bekijken van deze video kun je de belangrijkste concepten verkennen die in deze cursus worden behandeld. FREE ACCESS
 • 3m 20s
  Analoog denken kan een cruciale rol spelen bij het creëren van bedrijfsstrategieën en besluitvorming. Maar om het volledig toe te kunnen passen, moet je begrijpen wat het is en hoe het werkt. Hier leer je de kenmerken van lateraal denken en het gebruik van analogieën om het creatieve proces op gang te brengen en verborgen verbanden tussen situaties te vinden die tot succesvolle oplossingen kunnen leiden. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Profiteren van analoog denken
  3m 32s
  Analoog denken helpt bedrijfsprofessionals betere strategische beslissingen te nemen en solide bedrijfsstrategieën te creëren. Door weloverwogen analoge oplossingen toe te passen op problemen, levert dit laterale denken aanzienlijke voordelen op. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Analoog denken toepassen
  4m 42s
  Analoog denken is een belangrijk hulpmiddel bij het oplossen van problemen en het nemen van strategische beslissingen. Hier verken je de stappen die nodig zijn om analogieën toe te passen om bedrijfsproblemen zo goed mogelijk aan te pakken en probleemsituaties te beperken. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Veel voorkomende valkuilen bij het maken van analogieën vermijden
  4m 3s
  Hoewel analoog denken een belangrijk hulpmiddel is bij het maken van bedrijfsstrategieën en het nemen van cruciale beslissingen, is het niet geschikt voor elke toepassing of toepasbaar in elke situatie. Ontdek de veel voorkomende tekortkomingen van analoog redeneren en hoe je de vooroordelen kunt herkennen die zelfs goed doordachte analogieën kunnen laten ontsporen. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  De kracht van analogieën evalueren
  4m 36s
  Er is een proces voor het toepassen van analoog denken op zakelijke problemen. Hoewel het nuttig kan worden toegepast in een groot aantal strategische situaties en besluitvormingssituaties, waarbij analogieën worden gebruikt om problemen op te lossen en oplossingen te creëren, moeten analogieën goed worden geëvalueerd op geschiktheid. Leer hoe je sterke analogieën kunt identificeren en kunt beoordelen of ze geschikt zijn voor het oplossen van problemen. FREE ACCESS