DGI-cultuurverandering aandrijven

Everyone
 • 6 videos | 29m 44s
 • Includes Assessment
Met de juiste mindset kunnen leidinggevenden de team- en organisatiecultuur veranderen. Deze cursus is opgesteld om ervoor te zorgen dat leidinggevenden systeemdenken toepassen om de dynamiek van hun team en werkplek te veranderen. Leidinggevenden die systeemdenken ontwikkelen zijn beter in staat hun weg te vinden in de complexiteit van diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek. In deze cursus leren leidinggevenden en managers hoe ze een inclusieve werkomgeving kunnen creëren, waaronder inclusief taalgebruik, dat leidt tot de transformatie van de gehele onderneming, en niet alleen onderdelen daarvan. Je leert ook hoe een nieuwe leiderschapsstijl DGI kan ondersteunen, en met welke strategieën de werknemersbetrokkenheid en -motivatie voor DGI voortdurend hoog kunnen worden gehouden.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de kernconcepten die in deze cursus worden behandeld
  Herken de kernconcepten om bij de besluitvorming nieuwe denkpatronen te leren
  Acties herkennen die je helpen systeemdenken toe te passen als leiderschapsstijl voor diversiteit, gelijkheid en inclusie
 • Nieuwe werkmethodes herkennen die een inclusieve en innovatieve teamcultuur tot stand kunnen brengen
  Strategieën herkennen om de werknemersbetrokkenheid en -motivatie constant hoog te houden in het kader van dgi
  Denk nog eens na over wat je tot nu toe hebt geleerd

IN THIS COURSE

 • 1m 53s
  Organisaties moeten hun DGI-strategie omvormen, van een geïsoleerde aanpak naar een aanpak die op systematische wijze doorwerkt in elk bedrijfsonderdeel. Met de juiste mindset kunnen leidinggevenden de team- en organisatiecultuur veranderen. In deze video leer je meer over de belangrijkste concepten die in deze cursus aan bod komen, waaronder inclusief taalgebruik en mensen middels samenwerking op hetzelfde niveau samenbrengen. FREE ACCESS
 • 6m 20s
  Om nieuwe denkpatronen voor de besluitvorming te leren, gebruiken inclusief leidinggevenden hulpmiddelen zoals de ladder van gevolgtrekkingen. In deze video ontdek je de kernconcepten om voor de besluitvorming nieuwe denkpatronen te leren die eerder aangenomen veronderstellingen in twijfel trekken. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Systeemdenken als leiderschapsstijl voor DGI
  6m 23s
  Diversiteit is een voortdurende reis die nooit eindigt. Er zijn altijd manieren om diversiteitsconcepten routinematig en permanent toe te passen, ongeacht je rol of functie. In deze video leer je welke handelingen je helpen systeemdenken toe te passen als leiderschapsstijl voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Nieuwe structuren opbouwen om nieuw gedrag te ondersteunen
  7m 11s
  Om bedrijfsbreed het soort cultuurverandering te creëren dat nodig is om inclusie te waarborgen kun je niet vertrouwen op traditionele werkmethodes. Om nieuw en inclusiever gedrag te stimuleren is het nodig nieuwe systemen, structuren, en werkmethodes te ontwikkelen. In deze video leer je over nieuwe werkmethodes die een inclusieve en innovatieve teamcultuur tot stand kunnen brengen. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  De DGI-groei gaande houden
  5m 35s
  Hoe houd je de groei gaande, nadat je een stevige basis hebt opgebouwd van individueel DGI-leren en -systeemverandering? Dit is het ideale moment om je doelen te evalueren, te herzien en opnieuw te definiëren. In deze video ontdek je allerlei strategieën om de werknemersbetrokkenheid en -motivatie constant hoog te houden in het kader van DGI. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Herhaling
  2m 23s
  In deze video bekijk je en denk je na over wat je hebt geleerd in de cursus DGI-cultuurverandering aandrijven. FREE ACCESS