Diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek in actie omzetten

Everyone
 • 7 videos | 31m 8s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (3)
Een divers en inclusief personeelsbestand is noodzakelijk voor zowel mensen als bedrijven. Ongeacht je rol of de grootte van je organisatie kan iedereen een actieve rol spelen bij het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Toekomstige bedrijfsgroei en succes hangen af van de mate waarin inclusie wordt geaccepteerd en bias en discriminatie uit de werkplek worden verwijderd. Voor veel organisaties lijkt de implementatie van culturele en bedrijfspraktijken die diversiteit op de werkplek accepteren echter moeilijk haalbaar. Wat kunnen we naast een divers personeelsbestand nog meer doen? Deze cursus helpt je bij het definiëren van diversiteit, gelijkheid en inclusie en hoe je zinvolle en impactvolle praktijken op de werkplek kunt bevorderen op deze gebieden. In deze cursus leer je de belangrijkste kenmerken van DGI te herkennen en praktijken om een gezonde DGI-cultuur op te bouwen en te onderhouden. Je leert ook gedrag herkennen dat een belemmering vormt voor het bereiken van een inclusieve cultuur, belangrijke elementen die diversiteit, gelijkheid, inclusie en het gevoel erbij te horen mogelijk maken, en de nodige stappen voor het tonen van flexibiliteit en veerkracht in je DGI-reis.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de kernconcepten die in deze cursus worden behandeld
  Herken de kernterminologie van dgi
  Praktijken herkennen voor het opbouwen en onderhouden van een gezonde dgi-cultuur
  Leer gedrag herkennen dat een belemmering vormt voor het bereiken van een inclusieve cultuur
 • Herken belangrijke elementen die het mogelijk maken dat diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen wortel schieten
  Belangrijke mechanismen herkennen om dgi in actie om te zetten
  Denk nog eens na over wat je tot nu toe hebt geleerd

IN THIS COURSE

 • 1m 44s
  In deze video maak je kennis met de kernconcepten van deze cursus. Je leert over de betekenis van DGI, de basisterminologie en -ideeën, en hoe ze van toepassing zijn op organisaties die ze willen gebruiken en verwezenlijken. FREE ACCESS
 • 3m 56s
  Om verandering teweeg te brengen in een groep of organisatie is het belangrijk dat we dezelfde terminologie gebruiken. Hoewel woorden als "diversiteit" en "erbij horen" door de meeste mensen dagelijks worden gebruikt, hebben ze in de context van organisatieverandering een specifiekere betekenis. In deze video leer je over de kernterminologie van DGI en hoe je deze kunt gebruiken. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Stappen om een DGI-cultuur op te bouwen
  6m 57s
  Veranderingen in de bedrijfscultuur komen niet zomaar tot stand. Het vereist de inzet en actie van medewerkers op alle organisatieniveaus. In deze video leer je praktijken herkennen voor het opbouwen en onderhouden van een gezonde DGI-cultuur. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Belemmeringen voor inclusie herkennen
  7m 6s
  Hoewel veel organisaties beweren inclusief te zijn, zullen ze, als ze de tijd nemen om hiernaar te luisteren, ontdekken dat sommige medewerkers zich niet echt vrij voelen om zichzelf te zijn. In deze video leer je over gedragingen die een belemmering vormen voor het bereiken van een inclusieve cultuur. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Onderzoek jouw rol op de DGI-werkplek
  3m 9s
  Om een pad naar DGI te bouwen, moet je ideeën in actie kunnen omzetten. In deze video verken je de belangrijkste elementen die ervoor zorgen dat diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen in een organisatie wortel kunnen schieten. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Een pleitbezorger worden voor DGI
  6m 36s
  Elke organisatieverandering stuit op weerstand. Gezien de aard van diversiteit, gelijkheid en inclusie kunnen bij sommige mensen de emoties en gevoelens hoog oplopen. In deze video leer je over de belangrijkste mechanismen om een effectieve pleitbezorger te worden en DGI in actie om te zetten. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Herhaling
  1m 40s
  Deze video vat de belangrijkste concepten samen die worden behandeld in de cursus Diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek in actie omzetten. FREE ACCESS