Documenten opmaken

Word 2016 (Windows)    |    Beginner
 • 12 videos | 1h 1m 10s
 • Earns a Badge
Neem elk aspect van hoe uw tekst eruitziet en is gestructureerd in eigen hand met de opmaakhulpmiddelen in Word 2016. Gebruik kleur, effecten en intuïtieve uitlijnhulpmiddelen om uw tekst snel te transformeren en de leesbaarheid van uw document te verbeteren.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Changing your text's font & size
  Using colors & highlighting tools
  Using upper & lower case tools
  Aligning your text
  Adding text effects
  Modifying your paragraph spacing
 • Inserting bullet points
  Using text styles
  Creating a title with wordart
  Using different wordart effects
  Changing the fill style of a shape
  Changing your document's theme

IN THIS COURSE

 • 5m 16s
  Door het lettertype van uw tekst aan te passen geeft u vorm aan uw tekst. U kunt verschillende lettertypes combineren (Arial, Times, etc.) met een tekenstijl (vet, cursief, onderstreept) om de tekst meer leesbaar te maken of om sommige passages extra op te laten vallen. U leert ook de grootte aan te passen, zodat u bijvoorbeeld een duidelijk verschil krijgt tussen titels, ondertitels en alinea's, of om minder belangrijke passages minder op te laten vallen. FREE ACCESS
 • 7m 20s
  Kleuren kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. U kunt bijvoorbeeld een titel een kleur geven om deze extra op te laten vallen. U kunt passages die u wilt onthouden markeren. U kunt randen van afbeeldingen of tabellen een kleur geven en u kunt de achtergrond van de pagina ook kleuren. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Hoofdlettergebruik beheren
  6m 26s
  Met Word 2016 kunt u makkelijk uw hoofdlettergebruik beheren. U kunt automatisch hoofdletters vervangen voor kleine letters en vice versa. U kunt zelfs instellen dat hoofdletters gebruikt worden voor iedere eerste letter van een woord, of van een zin. Ook leert u decoratieve initialen in te voegen. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  De uitlijning van de tekst aanpassen
  2m 22s
  Met de inspringing kunt u uw tekst aanpassen en meer in het oog laten springen. Een titel of een gedicht bijvoorbeeld worden doorgaans gecentreerd, een brief wordt links uitgelijnd, en een artikel wordt uitgevuld. In sommige gevallen, om de tekst er netter uit te laten zien, zult u de inspringing aan moeten passen. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Teksteffecten gebruiken
  5m 5s
  Word 2016 heeft veel opties om effecten toe te voegen aan uw tekst. U kunt schaduweffecten of draaiingen toevoegen, en ook kunt u ieder effect tot in detail aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  De opmaak van een alinea aanpassen
  5m 29s
  Om er voor te zorgen dat uw document leesbaar blijft is het belangrijk om de verschillende alinea's uit elkaar te houden. U kunt de regelafstand, de ruimte tussen verschillende alinea's en de grootte van de marges aanpassen. U kunt ook kiezen voor een grotere marge aan het begin van een nieuwe alinea. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Een lijst met opsommingstekens invoegen
  3m 47s
  Om een tekst makkelijker te structureren kunt u opsommingstekens gebruiken. U kunt verschillende types toevoegen om de verschillende niveaus aan te geven. Zo kunt u onder andere tekens of cijfers gebruiken, of allebei. In de tutorial leert u een lijst in te voegen en te bewerken in Word 2016. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Stijlen gebruiken
  3m 27s
  Het is aan te raden stijlen te gebruiken in een document. Dit ziet er direct professioneler uit. Ook kunt u zo snel de titels en ondertitels aanpassen, en is het een hulpmiddel om aan Word 2016 aan te geven wat de structuur van uw document is. Dit kan u helpen een inhoudsopgave toe te voegen. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  WordArt gebruiken
  5m 20s
  Het is belangrijk de titel goed op te laten vallen: u krijgt de aandacht van de lezer en u laat belangrijke informatie goed opvallen. U leert in deze tutorial hoe een titel te personaliseren met Word 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Opvulling en omtrek toepassen
  5m 12s
  Het is met Word 2016 mogelijk meerdere kleureffecten toe te passen. Zo kunt u de opvulling en omtrek van de letters aanpassen. Het is zelfs mogelijk kleurovergangen met twee kleuren of meer toe te passen. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  De opvulling van een vorm aanpassen
  6m 18s
  Het is mogelijk meerdere kleureffecten toe te voegen aan Word 2016. U kunt een kleur geven aan de opvulling en de omtrek van de letters. Het is zelfs mogelijk om een afbeelding of kleurovergang te kiezen. FREE ACCESS
 • Locked
  12.  Het thema veranderen
  5m 8s
  Het thema is afhankelijk van de gebruikte kleuren en lettertypen. Het thema laat de kleuren goed overeen komen om het geheel er goed uit te laten zien. U leert in deze tutorial de thema's te gebruiken en een professionele indruk te geven aan uw document. FREE ACCESS

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THIS COURSE

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.