Documenten opmaken

Word 2013 (Windows)    |    Beginner
 • 19 videos | 1h 48m 1s
 • Earns a Badge
Zorg dat uw Word 2013-documenten er professioneler uitzien. Verken een aantal opmaaktechnieken, waaronder het uitlijnen van tekst, titels en lijsten met opsommingstekens, tekststijlen en thema's.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Aligning your text
  Changing your text's font & size
  Using the color & highlighting tools
  Adjusting your text case
  Formatting your paragraphs
  Using tab stops
  Creating a title
  Changing your title fill & outline style
  Applying text effects
  Inserting bullet points
 • Creating your own list style
  Organizing your text into columns
  Adjusting the hyphenation of your text
  Using text styles
  Creating your own text style
  Creating style sets
  Inspecting your text formatting
  Importing styles from another document
  Using document themes

IN THIS COURSE

 • 6m 57s
  Met de inspringing kunt u uw tekst aanpassen en meer in het oog laten springen. Een titel of een gedicht bijvoorbeeld worden doorgaans gecentreerd, een brief wordt links uitgelijnd, en een artikel wordt uitgevuld. In sommige gevallen, om de tekst er netter uit te laten zien, zult u de inspringing aan moeten passen. FREE ACCESS
 • 6m 30s
  Door het lettertype van uw tekst aan te passen geeft u vorm aan uw tekst. U kunt verschillende lettertypes combineren (Arial, Times, etc.) met een tekenstijl (vet, cursief, onderstreept) om de tekst meer leesbaar te maken of om sommige passages extra op te laten vallen. U leert ook de grootte aan te passen, zodat u bijvoorbeeld een duidelijk verschil krijgt tussen titels, ondertitels en alinea's, of om minder belangrijke passages minder op te laten vallen. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Kleur en markering gebruiken
  7m 5s
  Kleuren kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. U kunt bijvoorbeeld een titel een kleur geven om deze extra op te laten vallen. U kunt passages die u wilt onthouden markeren. U kunt randen van afbeeldingen of tabellen een kleur geven en u kunt de achtergrond van de pagina ook kleuren. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Hoofdlettergebruik beheren
  5m 32s
  Met Word 2013 kunt u makkelijk uw hoofdlettergebruik beheren. U kunt automatisch hoofdletters vervangen voor kleine letters en vice versa. U kunt zelfs instellen dat hoofdletters gebruikt worden voor iedere eerste letter van een woord, of van een zin. Ook leert u decoratieve initialen in te voegen. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Een alinea aanpassen
  6m 24s
  Om er voor te zorgen dat uw document leesbaar blijft is het belangrijk om de verschillende alinea's uit elkaar te houden. U kunt de regelafstand, de ruimte tussen verschillende alinea's en de grootte van de marges aanpassen. U kunt ook kiezen voor een grotere marge aan het begin van een nieuwe alinea. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Tabs gebruiken
  5m 7s
  Met tabs kunt u met behulp van de tab-toets meerdere inspringingen in een regel gebruiken. Het zijn markeringen om uw tekst in te delen in kolommen. Het is belangrijk om deze functie te kunnen gebruiken, zodat u uw teksten of lijsten heel makkelijk kunt indelen en ordenen. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Een WordArt invoegen
  7m 10s
  Het is belangrijk de titel goed op te laten vallen: u krijgt de aandacht van de lezer en u laat belangrijke informatie goed opvallen. U leert in deze tutorial hoe een titel te personaliseren met Word 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Een opvulling en omtrek aanpassen
  6m 56s
  Het is mogelijk meerdere kleureffecten toe te voegen aan Word 2013. U kunt een kleur geven aan de opvulling en de omtrek van de letters. Het is zelfs mogelijk om een afbeelding of kleurovergang te kiezen. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Teksteffecten gebruiken
  5m 15s
  Word 2013 heeft vele functies om tekst te personaliseren. U kunt schaduweffecten, weerspiegelingen of een gloed toevoegen bijvoorbeeld, en zelf de opties voor iedere effect aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Een lijst met opsommingstekens invoegen
  6m 26s
  Om een tekst makkelijker te structureren kunt u opsommingstekens gebruiken. U kunt verschillende types toevoegen om de verschillende niveaus aan te geven. Zo kunt u onder andere tekens of cijfers gebruiken, of allebei. In de tutorial leert u een lijst in te voegen en te bewerken in Word 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  Een lijst met opsommingstekens creëren
  6m 53s
  U kunt snel de opmaak van een lijst aanpassen met een model uit de lijstbibliotheek. Zelf kunt u ook zulke modellen maken. Voor ieder model kunt u de inspringing, het lettertype, de tekenstijl en het opsommingsteken aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  12.  Een tekst verdelen over meerdere kolommen
  4m 1s
  U kunt uw tekst verdelen over meerdere kolommen, om een artikel te schrijven bijvoorbeeld. U kunt zelf de grootte van iedere kolom en de afstand tussen de verschillende kolommen kiezen. De kolommen zullen er anders zien afhankelijk van de indelingsopties van de afbeeldingen. FREE ACCESS
 • Locked
  13.  Woorden afbreken
  3m 4s
  Als een woord te lang is om op de regel te passen verschijnt deze automatisch op de volgende regel. Word 2013 geeft u de mogelijkheid het woord tussen twee lettergrepen in tweeën te delen. Dit kunt u handmatig doen, maar u kunt ook automatische instellingen beheren. FREE ACCESS
 • Locked
  14.  Stijlen gebruiken
  6m 49s
  Het is aan te raden stijlen te gebruiken in een document. Dit ziet er direct professioneler uit. Ook kunt u zo snel de titels en ondertitels aanpassen, en is het een hulpmiddel om aan Word 2013 aan te geven wat de structuur van uw document is. Dit kan u helpen een inhoudsopgave toe te voegen. FREE ACCESS
 • Locked
  15.  Een stijl maken
  5m 13s
  Als u stijlen gebruikt voor de opmaak van uw document, kan het handig zijn om zelf stijlen te kunnen creëren. U kunt niet alleen het lettertype en de tekenstijl aanpassen, maar ook de inspringing en de arcering bijvoorbeeld. FREE ACCESS
 • Locked
  16.  Een reeks met snelle stijlen maken
  2m 57s
  Als u een reeks snelle stijlen heeft in uw document, en u wilt deze zelfde reeks gebruiken voor andere documenten, dan hoeft u deze reeks alleen maar op te slaan. In Word 2013 kunt u reeksen met snelle stijlen maken en opslaan om deze vervolgens snel ergens anders toe te passen. FREE ACCESS
 • Locked
  17.  Tekst aanpassen afhankelijk van de opmaak
  3m 53s
  Het is met Word 2013 mogelijk alle tekst te selecteren met eenzelfde opmaak. Vervolgens kunt u makkelijk overal dezelfde aanpassingen aanbrengen. FREE ACCESS
 • Locked
  18.  Stijlen uit een ander document importeren
  4m 7s
  Als u vaak dezelfde stijlen gebruikt, kan het handig zijn deze op te slaan om ze snel te kunnen hergebruiken. Met Word 2013 kunt u uw eigen stijlen maken, aanpassen en opslaan. Ze worden opgenomen in de stijlbibliotheek van het programma. FREE ACCESS
 • Locked
  19.  Het thema veranderen
  7m 41s
  Het thema is afhankelijk van de gebruikte kleuren en lettertypen. Het thema laat de kleuren goed overeen komen om het geheel er goed uit te laten zien. U leert in deze tutorial de thema's te gebruiken en een professionele indruk te geven aan uw document. FREE ACCESS

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THIS COURSE

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.