Documentindeling aanpassen

Word 2013 (Windows)    |    Intermediate
 • 16 videos | 1h 10m 51s
 • Earns a Badge
Structuur is belangrijk, vooral in grotere documenten. Ontdek hoe u Word 2013-documenten kunt organiseren door het toevoegen van kop- en voetteksten, pagina-eindes en -nummers, bladwijzers, tabellen, een inhoudsopgave (TOC) en een index.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Inserting headers & footers
  Saving & reusing a header
  Inserting a page break
  Creating & formatting a section
  Inserting a cover page
  Inserting page numbers
  Customizing your page & paragraph outlines
  Planning & restructuring your document
 • Creating a master document
  Inserting bookmarks
  Using the cross reference function
  Inserting a caption
  Creating a table of contents
  Customizing your table of contents
  Creating an index
  Creating a table of figures

IN THIS COURSE

 • 4m 30s
  Sommige informatie kan in het hele document verschijnen: titel, auteur, paginanummer, datum, logo... Met kop- en voetteksten hoeft u deze informatie maar een keer in te voeren. Automatisch verschijnt deze dan op iedere pagina. U leert in deze tutorial ook deze kop- en voetteksten te personaliseren. FREE ACCESS
 • 3m 30s
  Als u een koptekst heeft gemaakt die u wilt hergebruiken voor een ander document, dan kunt u deze opslaan in een persoonlijke galerie. Deze functie is handig om alle documenten waarmee u werkt eenzelfde opmaak te geven. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een pagina-einde invoegen
  4m 6s
  Met pagina-eindes kunt de tekst die volgt makkelijk naar de volgende pagina verplaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe hoofdstukken op nieuwe pagina's laten beginnen. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Een sectie creëren en opmaken
  5m 57s
  Met de secties in Word 2013 kunt u een tekstvak definiëren. Het is makkelijker om dit per sectie te doen. Dit is vooral handig om een artikel in meerdere kolommen in te delen, of om marges in te voegen voor een gedeelte van de tekst. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Een voorblad invoegen
  4m 13s
  Op het voorblad kunt u informatie invoegen: de titel, auteur en een korte inhoud van het document bijvoorbeeld... Met Word 2013 heeft u meerdere types voorbladen tot uw beschikking. Deze kunt u zelf aanpassen en personaliseren. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  De pagina's nummeren
  3m 58s
  Paginanummers zijn onmisbaar om snel een bepaalde passage terug te vinden, zeker als het document eenmaal afgedrukt is. In deze tutorial leert u de pagina's niet alleen te nummeren, maar ook om deze nummering te personaliseren. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  De paginaranden aanpassen
  5m 10s
  Om de stijl van uw pagina aan te passen kunt u een rand toevoegen. Met Word 2013 is het mogelijk de kleur, dikte en stijl aan te passen. Vervolgens ziet u hoe randen toe te voegen aan een alinea. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Het overzicht van uw document beheren
  3m 44s
  De overzichtsweergave in Word 2013 laat u in een oogopslag de structuur van uw document zien. Het is belangrijk om te weten hoe deze weergave te kunnen gebruiken om meteen de titel te kunnen vinden die u zoekt. U kunt vervolgens uw document herstructureren door de verschillende titels te verplaatsen. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Een hoofddocument maken
  2m 40s
  Een hoofddocument bevat subdocumenten waar op geklikt kan worden. U kunt subdocumenten ook direct weergeven via de overzichtsweergave. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Bladwijzers invoegen
  4m 49s
  Met Word 2013 kunt u bladwijzers invoegen. Zo kunt u snel belangrijke passages vinden. U kunt er ook voor kiezen om de bladwijzers wel of niet zichtbaar te weergeven. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  Kruisverwijzingen invoegen
  3m 33s
  Kruisverwijzingen geven u de mogelijkheid informatie te laten zien aangaande een passage in een tekst: het paginanummer, de naam van de bladwijzer, etc. U ziet in deze tutorial hoe de kruisverwijzigingen in te stellen en op te maken in Word 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  12.  Bijschriften invoegen
  3m 54s
  Bijschriften zijn kleine omschrijvingen van een tekst, een afbeelding, een tabel, etc. Word 2013 geeft u de mogelijkheid deze bijschriften in te voegen, en ze automatisch te nummeren. U kiest zelf het formaat en het type nummering van de bijschriften. FREE ACCESS
 • Locked
  13.  De inhoudsopgave gebruiken
  5m 36s
  Vooral als uw tekst erg lang is kan het handig zijn om een inhoudsopgave in te voegen. Word 2013 kan automatisch een inhoudsopgave invoegen met behulp van de gebruikte stijlen. Als u uw stijlen goed hebt toegepast zorgt het programma voor de links tussen uw koppen en de pagina's op welke deze zich bevinden. FREE ACCESS
 • Locked
  14.  De inhoudsopgave aanpassen
  4m 21s
  Als u uw inhoudsopgave eenmaal heeft gemaakt in Word 2013 kunt u deze aanpassen. U kunt het algehele uiterlijk aanpassen en de hierarchie aanpassen afhankelijk van de stijl. FREE ACCESS
 • Locked
  15.  Een index invoegen
  6m 10s
  Een index is een lijst met woorden en daarnaast de pagina's op welke deze zich bevinden. Om een index te maken markeert u de woorden die u interesseren. Vervolgens maakt u uw index en bepaalt u de plaats waar deze zich moet bevinden. FREE ACCESS
 • Locked
  16.  Een lijst met afbeeldingen invoegen
  4m 42s
  Een lijst met afbeeldingen laat alle bijschriften van afbeeldingen en tabellen zien met hun paginanummer. U kunt zo dus de bijschriften gebruiken om snel een lijst met afbeeldingen te maken in Word 2013. FREE ACCESS

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THIS COURSE

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.