Draaitabelgegevens aanpassen in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Intermediate
 • 11 videos | 40m 13s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (2)
Nadat je je Excel-draaitabellen hebt gemaakt, moet je weten hoe je de gegevens erin kan beheren en ermee werken. In deze cursus leer je hoe je Excel-draaitabellen kan analyseren, berekenen, vergelijken en ermee werken, en hoe je de tijdlijn kan gebruiken. Sleutelconcepten die in deze cursus aan bod komen, zijn onder meer hoe de brongegevens en veldinstellingen in een draaitabel kunnen worden bewerkt; hoe gegevens logisch te ordenen door gegevensgroepen te maken binnen een draaitabel; en hoe je gegevens uit externe bronnen kan opnemen om te analyseren in een Excel 365-draaitabel. Je leert ook hoe je sorteerhulpmiddelen kan gebruiken om de weergave van gegevens te wijzigen, hoe je filterhulpmiddelen gebruikt om gegevens weer te geven en te verbergen en hoe je werkt met waarden voor vergelijkingsberekeningen. Tot slot ontdek je hoe je veelvoorkomende draaitabelproblemen in Excel 365 oplost. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in de cursus draaitabelgegevens aanpassen in excel 365
  Sorteer gegevens in je draaitabel excel 365
  Filter je draaitabelgegevens in excel 365
  Gebruik het gegevensmodel om te werken met gegevens uit meerdere tabellen in een excel 365-draaitabel
  Analyseer gegevens in een draaitabel in excel 365
  Analyseer je databasetabellen in een draaitabel in excel 365
 • Vergelijk waarden in een draaitabel in excel 365
  Gebruik de tijdlijntool met draaitabellen in excel 365
  Groepeer draaitabelgegevens in excel 365
  Voeg berekende draaitabelitems en -veld toe in excel 365
  Los problemen met draaitabellen op in excel 365

IN THIS COURSE

 • 1m 4s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Draaitabelgegevens aanpassen in Excel 365, waaronder hoe je je draaitabelgegevens kan sorteren en filteren, een tijdlijn invoegen en gebruiken en hoe je berekende items en velden toevoegt aan je draaitabel. FREE ACCESS
 • 3m 21s
  De draaitabellen van Excel 365 kunnen worden gesorteerd om de volgorde van de gegevenswaarden die je analyseert te herschikken. Je kan de automatische sorteerhulpmiddelen gebruiken, labels slepen en neerzetten en gegevens op waarde sorteren. In deze video ontdek je hoe je draaitabelgegevens sorteert in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Je draaitabelgegevens filteren
  4m
  De waarden in een Excel 365-draaitabel kunnen op veel verschillende manieren worden gefilterd, afhankelijk van de gegevens waarmee je werkt. Je kan de standaard filterhulpmiddelen gebruiken om bepaalde waarden weer te geven of te verbergen, groepen waarden te selecteren en te verbergen en zelfs een veld te definiëren dat als filter zal dienen bij het instellen van je draaitabel. In deze video ontdek je hoe je draaitabelgegevens kan filteren in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Werken met meerdere draaitabelgegevenstabellen
  5m 5s
  Als je in een Excel 365-draaitabel met gegevens uit verschillende bronnen wilt werken, moet je deze toevoegen aan het gegevensmodel in een werkmap. Zodra dat is gebeurd, kan je de relaties tussen velden maken, bewerken en beheren om de gegevenswaarden samen te laten werken. In deze video ontdek je hoe je kan werken met meerdere gegevenstabellen voor een draaitabel in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Gegevens analyseren in een draaitabel
  3m 40s
  Eenmaal je weet hoe je een draaitabel maakt en er velden aan kan toevoegen, kan je beginnen met je gegevens te analyseren om naar trends te zoeken. Dat houdt in dat je weet hoe je jouw velden op de juiste manier organiseert, detailniveaus toevoegt om in gegevens te boren en meerdere waardevelden in een enkele tabel invoegt. In deze video ontdek je hoe je draaitabelgegevens kan analyseren in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Je databasetabellen analyseren in een draaitabel
  3m 49s
  In Excel 365 kan je gegevens ophalen uit externe bronnen, zoals een Microsoft Access-database, en deze analyseren in een draaitabel. Hierdoor kan je gegevens hergebruiken en profiteren van veldrelaties die al in de database bestaan. In deze video ontdek je hoe je databasetabellen analyseert in een draaitabel in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Waarden vergelijken in een draaitabel
  3m 33s
  Wanneer je draaitabellen gebruikt, kan je aanpassen hoe je met waarden werkt in Excel 365 door de samenvattingsberekening te wijzigen of een vergelijking toe te passen. Bij het vergelijken van draaitabelwaarden en -totalen kan je gegevens gerangschikt visualiseren, als een percentage of als een verschil. In deze video ontdek je hoe je waarden kan vergelijken in een draaitabel in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  De tijdlijn gebruiken
  3m 59s
  Binnen Excel 365 is de tijdlijntool een geweldige manier om met datums in je draaitabel te werken. Het is dynamisch en geeft je, net als een slicer, een duidelijk beeld van hoe je met je gegevens werkt en wat er wordt weergegeven. In deze video leer je hoe je de tijdlijntool gebruikt met draaitabellen in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Gegevens groeperen in je draaitabel
  3m 53s
  Een handige manier om gegevens in een Excel 365-draaitabel te sorteren en te ordenen, is door gegevensgroepen te maken. Je kan je gegevens bijvoorbeeld groeperen op maand, jaar of categorie. Je kan er ook voor kiezen om gegevens die niet nodig zijn tijdelijk te verbergen, zodat je je kan concentreren op wat belangrijk is in je tabel. In deze video ontdek je hoe je draaitabelgegevens kan groeperen in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 4.2.4 Draaitabelgegevens groeperen. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Berekeningen gebruiken in een draaitabel
  3m 37s
  Het invoegen van berekende items en velden op basis van gegevens die al in een draaitabel staan, is handig als de berekeningen die je wilt uitvoeren niet in de brongegevenstabel staan. In deze video ontdek je hoe je berekende draaitabelitems en -velden kan toevoegen in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 4.2.5 Berekende velden toevoegen. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  Problemen met draaitabellen oplossen
  4m 14s
  Hoewel je met draaitabellen interactieve gegevensanalyses kan maken om snel grote hoeveelheden gegevens samen te vatten, kan je vragen over je gegevens niet effectief beantwoorden als een draaitabel fouten of problemen bevat. In deze video ontdek je hoe je veelvoorkomende problemen met draaitabels in Excel 365 kan oplossen. FREE ACCESS