Een bondgenoot en aandrijver van DGI worden

Everyone
 • 7 videos | 33m 19s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
Om diversiteit op de werkplek te begrijpen en te waarderen, moeten we onszelf en de verschillende manieren waarop we naar de wereld kijken beter begrijpen. Een divers en inclusief personeelsbestand op de werkplek heeft vele persoonlijke en professionele voordelen, van een beter welzijn en persoonlijke gezondheid tot betrokkenheid en gemeenschapszin tot innovatie en creativiteit. Net zo belangrijk is het kunnen benutten van ieders unieke talenten, vaardigheden en bijdragen. In deze cursus onderzoek je strategieën om een pleitbezorger te worden van diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek. Je creëert inzicht in je eigen waarden en sociaal perspectief en leert specifieke acties herkennen die de sociale en culturele aspecten van DGI kunnen verbeteren. Je leert ook over de belangrijkste concepten van bondgenootschap, hoe je inclusiever kunt communiceren en hoe je met behulp van het RISE-model een DGI-bondgenoot kunt worden.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de kernconcepten die in deze cursus worden behandeld
  Acties herkennen die je inzicht geven in je eigen waarden en sociaal perspectief
  Herken de belangrijkste aspecten van bondgenootschap
  Specifieke acties herkennen om een aandrijver van dgi te worden
 • Methoden herkennen om inclusiever te leren communiceren
  Herkennen hoe de rise-stappen kunnen worden gebruikt om inclusief gedrag te tonen
  Denk nog eens na over wat je tot nu toe hebt geleerd

IN THIS COURSE

 • 1m 44s
  In deze video maak je kennis met de kernconcepten die in deze cursus worden behandeld. Je leert over stappen en acties die je kunt ondernemen om een medelevende bondgenoot te worden en inclusiever te communiceren, waardoor je een aandrijver van DGI wordt. FREE ACCESS
 • 5m 34s
  Om de diversiteit van mensen rondom ons volledig te omarmen, moeten we onszelf en de verschillende manieren waarop we naar de wereld kijken beter leren begrijpen. In deze video leer je over acties die je inzicht geven in je eigen waarden en sociaal perspectief. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een medelevende bondgenoot worden
  7m 1s
  Bondgenootschap omvat een uitgebreid spectrum van acties, van jezelf bijscholen tot aandachtig luisteren naar een collega, van opkomen voor iemand die in een vergadering wordt buitengesloten tot vechten voor systemische verandering. In deze video leer je over de belangrijkste aspecten van bondgenootschap. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  DGI ondersteunen met zinvolle acties
  4m 22s
  Door zinvolle acties te ondernemen om diversiteit, gelijkheid en inclusie te ondersteunen, maak je de overgang van toeschouwer naar een echte bondgenoot. In deze video leer je specifieke acties om een aandrijver van DGI te worden. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Banden scheppen door effectieve communicatie
  7m 32s
  De grootste, belangrijkste projecten vallen in duigen als teamleden niet effectief communiceren. Goede communicatie is meer dan alleen het duidelijk overbrengen van informatie. In deze video maak je kennis met methoden om inclusiever te leren communiceren. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Bondgenootschappen aangaan met RISE
  5m 3s
  Respect. Inclusie. Steun. Engagement (betrokkenheid). Door onze collega's, onze medemensen, te ondersteunen, creëren we een betere, inclusieve, creatievere en productievere werkplek, die voor iedereen aangenaam is. In deze video leer je hoe je de RISE-stappen kunt gebruiken om inclusief gedrag te tonen. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Herhaling
  2m 5s
  Deze video vat de belangrijkste concepten samen uit de cursus "Een bondgenoot en aandrijver van DGI worden". FREE ACCESS