Een nieuwe leiderschapsmindset aannemen om DGI te bevorderen

Everyone
 • 7 videos | 36m 36s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
Heb je een mindset die DGI in al je organisatiesystemen helpt bevorderen? Als leidinggevende heb je de sleutel in handen om DGI in je team en organisatie aan te drijven. Je bent een rolmodel voor inclusief gedrag voor de mensen die voor je werken. DGI als initiatief is veelzijdig. Het is individueel en programmatisch, organisatorisch en systemisch, en je hebt een mindset nodig die culturen en diepgewortelde normen kan veranderen en op elk bedrijfsvoeringsniveau tot verbetering leidt. De achterliggende filosofie van het systeemdenken is in het bijzonder van toepassing op complexe transformatie-initiatieven zoals DGI. Systeemdenken is meer dan alleen een verzameling hulpmiddelen en methoden. Het is een denkwijze op ecosysteemniveau. In deze cursus leer je hoe systeemdenken van toepassing is op DGI en hoe je DGI-doelen kunt kiezen. Je leert ook strategieën kennen om de organisatiecultuur bewust te maken van DGI. Je leert herkennen hoe de organisatiecultuur vertegenwoordigd is in je team en processen en hoe je DGI onderdeel kunt maken van je manier van zakendoen, waaronder genderneutraler taalgebruik.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de kernconcepten die in deze cursus worden behandeld
  Manieren herkennen waarop systeemdenken van toepassing is op dgi in een organisatie
  Stappen herkennen om inzicht te verkrijgen in de dgi-doelen van je organisatie en team
  Strategieën herkennen om de organisatiecultuur bewust te maken van dgi
 • Manieren herkennen om te evalueren hoe de organisatiecultuur wordt vertegenwoordigd in je team en processen
  Herkennen hoe een groeimindset en systeemdenken je helpen om dgi onderdeel te maken van je manier van zakendoen
  Denk nog eens na over wat je tot nu toe hebt geleerd

IN THIS COURSE

 • 2m 23s
  Leidinggevenden en werknemers op elk niveau beginnen echte betrokkenheid te tonen bij diversiteit, gelijkheid en inclusie en gaan verder dan alleen publieksgerichte acties. In deze video maak je kennis met de kernconcepten die in deze cursus aan bod komen, waaronder het bepalen van DGI-doelen en de juiste strategie om deze te bereiken. FREE ACCESS
 • 4m 57s
  Als we aan DGI denken, denken we vaak aan oplossingen om mensen te "verbeteren" of iemands leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Maar door ons alleen op individuen te richten zorgen we niet voor de nodige vooruitgang. In deze video leer je manieren kennen waarop systeemdenken van toepassing is op DGI op organisatieniveau. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Inzicht verkrijgen in je DGI-visie en -doelstelling
  6m 47s
  Organisatorische diversiteitskwesties maken deel uit van grotere systemen van voorrecht en bias die in de bredere cultuur terug te vinden zijn. Als je een succesvolle DGI-strategie wilt uitwerken, moet je deze vanuit een systeemperspectief begrijpen. In deze video leer je welke stappen je moet nemen om inzicht te verkrijgen in de DGI-doelen van je organisatie en team. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Cultureel inzicht en wendbaarheid opbouwen
  6m 23s
  De bedrijfscultuur is van cruciaal belang bij het vastleggen van gezonde, productieve en inclusieve organisatienormen. Daarom is het ook zo moeilijk om culturele normen te veranderen. Ze zijn verankerd in onze werkmethode, ongeschreven, onuitgesproken en vaak onbetwist. In deze video leer je strategieën om de organisatiecultuur bewust te maken van DGI. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Je teamcultuur evalueren
  7m 6s
  De verzameling van gegevens is de eerste stap bij het evalueren en veranderen van de organisatiecultuur. Om je medewerkers aan te kunnen sporen het beste uit zichzelf te halen is begrip nodig van waar je nu staat en waar je naartoe wilt. In deze video verken je manieren om te evalueren hoe de organisatiecultuur in je team en processen is vertegenwoordigd. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Systemische vooruitgang plannen
  7m 15s
  Bij het creëren van een meer diverse, rechtvaardige en inclusieve werkomgeving is de juiste mindset een krachtig hulpmiddel om de kernwaarden van DGI prioriteit te geven in je besluitvorming en gewoontes. In deze video leer je hoe een groeimindset en systeemdenken je helpen om DGI onderdeel te maken van de manier waarop je zaken doet. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Herhaling
  1m 45s
  In deze video bekijk je en denk je na over wat je hebt geleerd in de cursus Een nieuwe leiderschapsmindset aannemen om DGI te bevorderen. FREE ACCESS