Een nieuwe visie op de werknemerservaring: DGI van aanwerving tot pensioen

Everyone
 • 7 videos | 36m 2s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn niet zomaar initiatieven en programma's. DGI is cultureel DNA dat een organisatie volledig kan veranderen, het bedrijfsresultaat kan stimuleren en positieve resultaten kan genereren voor mensen, organisatie en gemeenschap. Deze cursus is bedoeld om leidinggevenden van organisaties en HR te voorzien van een toolkit voor een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werknemers- en leiderschapservaring vanaf de eerste interactie. De cursus biedt praktische voorbeelden voor het integreren van inclusie in elk aspect van de werknemerservaring. In deze cursus leer je de belangrijkste aspecten van een DGI-scorekaart kennen als eerste stap in het waarborgen van systemische DGI, strategieën om een inclusieve wervingsprocedure te creëren, waaronder inclusief taalgebruik en genderneutrale titels en technieken die talent in staat stellen zich gelijkmatig te ontplooien en door te groeien. Je leert ook manieren en technieken om DGI-leiderschap te democratiseren in samenwerking met medewerkersgroepen en om inclusieve beleidslijnen, processen en systemen te garanderen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de kernconcepten die in deze cursus worden behandeld
  De belangrijkste aspecten herkennen van een dgi-scorekaart als eerste stap in het waarborgen van systemische dgi
  Strategieën herkennen om een inclusieve wervingsprocedure te creëren
  Technieken herkennen die talent in staat stellen om zich gelijkmatig te ontplooien en door te groeien
 • Strategieën herkennen om dgi-leiderschap te democratiseren in samenwerking met medewerkersgroepen
  Technieken herkennen om inclusieve beleidslijnen, processen en systemen te waarborgen
  Denk nog eens na over wat je tot nu toe hebt geleerd

IN THIS COURSE

 • 2m 38s
  Het gaat niet zozeer om wat leidinggevenden zeggen, maar wel om wat ze doen dat ervoor zorgt dat zijzelf en hun organisatie de kloof tussen individuen kunnen dichten en een uitnodigende cultuur van inclusie kunnen creëren. In deze video leer je over de belangrijkste concepten die in deze cursus aan bod komen, waaronder strategieën en technieken voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van een divers en inclusief personeelsbestand. FREE ACCESS
 • 3m 59s
  Een scorekaart helpt bij het creëren van slimme en haalbare DGI-doelstellingen en bij het vaststellen van kritieke prestatie-indicatoren die zinvol zijn voor je team en organisatie. In deze video leer je de belangrijkste aspecten van een DGI-scorekaart als eerste stap in het waarborgen van systemische DGI. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een inclusieve wervingsprocedure creëren
  6m 25s
  Het vinden van de beste kandidaat voor een functie vereist een bewust inclusief wervingsproces waarbij zowel persoonlijke vooroordelen als bestaande systemische vooringenomenheid en voorkeuren worden tegengegaan. In deze video leer je strategieën voor het creëren van een inclusieve wervingsprocedure. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Talent in staat stellen zich gelijkmatig te ontplooien en door te groeien
  6m 19s
  Dikwijls ontplooit divers talent zich niet in hetzelfde tempo en in dezelfde mate als de meerderheidsgroep, omdat ze vaak geen constructieve feedback of uitdagende opdrachten krijgen. In deze video leer je over technieken die talent in staat stellen om zich gelijkmatig te ontplooien en door te groeien. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  DGI-leiderschap democratiseren aan de hand van resourcegroepen voor medewerkers
  7m 7s
  Resourcegroepen voor medewerkers, of RVM's, kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om in de gehele organisatie gelijkheid en inclusie op te bouwen, maar het is belangrijk dat de leidinggevenden ze actief aansporen en aanmoedigen. In deze video ontdek je strategieën om DGI-leiderschap te democratiseren in samenwerking met medewerkersgroepen. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Inclusieve beleidslijnen, processen en systemen waarborgen
  6m 39s
  Niemand kan uitblinken in een werkomgeving waarin zij zich niet gesteund of gerespecteerd voelen. Diverse werknemers blijven niet lang als ze op de werkplek niet het gevoel hebben erbij te horen en niet worden aangemoedigd om hun beste gedachten en ideeën te delen. In deze video leer je technieken om inclusieve beleidslijnen, processen en systemen van de organisatie te waarborgen. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Herhaling
  2m 57s
  In deze video bekijk je en denk je na over wat je hebt geleerd in de cursus Een nieuwe visie op de werknemerservaring: DGI van aanwerving tot pensioen. FREE ACCESS