Effectieve communicatie met belanghebbenden voor technologieprofessionals

Everyone
 • 6 videos | 40m 12s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (3)
Om de steun en het vertrouwen van de belanghebbenden te verdienen, moet je voortdurend en doeltreffend communiceren hoe je rol in het verstrekken van technologische middelen je belanghebbenden helpt hun eigen doelstellingen te realiseren. In deze cursus leer je hoe je je belanghebbenden identificeert, hoe je de juiste kanalen kiest om met je belanghebbenden te communiceren, hoe je je boodschap voor de belanghebbenden aanscherpt, hoe je vertrouwen wekt bij je belanghebbenden door moeilijke communicatie, en hoe je je belanghebbenden betrekt via storytelling.

WHAT YOU WILL LEARN

 • De belangrijkste concepten die in deze cursus aan bod komen verkennen
  Belangrijke overwegingen herkennen bij het voorbereiden van een dialoog met belanghebbenden
  De drie classificaties van communicatiemethoden identificeren
 • De beste praktijken voor het aanscherpen van je boodschap aan belanghebbenden identificeren
  De stappen identificeren voor het opstellen en overbrengen van moeilijke communicatie
  De technieken voor het ontwikkelen van een verhaal identificeren

IN THIS COURSE

 • 57s
  Na het bekijken van deze video zul je in staat zijn de onderwerpen te ontdekken die in deze cursus worden behandeld. FREE ACCESS
 • 6m
  Na het bekijken van deze video zult je in staat zijn om de belangrijkste overwegingen te herkennen bij het voorbereiden van een dialoog met belanghebbenden FREE ACCESS
 • Locked
  3.  De juiste kanalen voor je communicatie kiezen
  10m 2s
  Na deze video zul je in staat zijn de drie classificaties van communicatiemethoden te identificeren FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Je boodschap voor belanghebbenden aanscherpen
  5m 9s
  Na het bekijken van deze video zul je in staat zijn om de beste praktijken te identificeren voor het aanscherpen van je boodschap aan belanghebbenden FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Vertrouwen scheppen door moeilijke communicatie
  11m 49s
  Na het bekijken van deze video zul je in staat zijn om de stappen te herkennen in het maken en overbrengen van moeilijke communicatie FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Je belanghebbenden betrekken via storytelling
  6m 15s
  Na het bekijken van deze video ben je in staat de technieken voor het ontwikkelen van een verhaal te identificeren FREE ACCESS