Gegevens berekenen met formules in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Beginner
 • 10 videos | 32m 11s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
De kracht van Excel 365 ligt in de ondersteuning die het geeft wanneer je formules moet toepassen op je gegevens. Die worden ook automatisch bijgewerkt wanneer de onderliggende gegevens veranderen om ervoor te zorgen dat je berekeningen altijd up-to-date zijn. In deze cursus zal zien hoe je eenvoudige en meer geavanceerde berekeningen met formules opbouwt, inclusief het gebruik van ingebouwde formules zoals SOM en AANTAL, net als werken met formules die ALS.VOORWAARDEN, SCHAKELEN, MAX.ALS.VOORWAARDEN, MIN.ALS.VOORWAARDEN, AANTALARG, VERSCHUIVING, AANTAL.ALS, REST, QUOTIENT en GEMIDDELDEN.ALS bevatten. Je begint met te ontdekken hoe je eenvoudige berekeningen kan uitvoeren binnen een individuele cel; je ziet vervolgens hoe je formules kan gebruiken om geautomatiseerde cumulatieve totalen in een tabel te maken en subtotalen in te voegen. Hierna leer je hoe je verschillende formules gebruikt om cellen in een bereik te tellen. Je leert hoe je logische bewerkingen uitvoert, zoals ALS.VOORWAARDEN en SCHAKELEN, MAX.ALS.VOORWAARDEN en MIN.ALS.VOORWAARDEN en houd je gegevens up-to-date met AANTALARG- en VERSCHUIVING-formules. Ten slotte zal je zien hoe je standaard formule-opties kan configureren, gegevens met meerdere voorwaarden kan vinden, de resultaten van een deling kan ontbinden en gemiddelde waarden kan berekenen op basis van verschillende criteria. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste componenten die worden behandeld in de cursus gegevens berekenen met formules in excel 365
  Voer eenvoudige berekeningen uit in excel 365
  Maak automatisch lopende totalen in excel 365
  Tel cellen in een bereik in excel 365
  Gebruik de als.voorwaarden- en schakelen-functies in excel 365
 • Gebruik de max.als.voorwaarden- en min.als.voorwaarden-functies in excel 365
  Gebruik de verschuiving-functie in excel 365
  Configureer standaard formule-opties in excel 365
  Bereken gemiddelden met verschillende criteria in excel 365
  Bereken de restwaarde van een eenvoudige deling in excel 365

IN THIS COURSE

 • 59s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Gegevens berekenen met formules in Excel 365. Dat omvat onder andere hoe je automatisch lopende totalen maakt, hoe je de standaard formule-opties configureert en hoe je een gemiddelde met meerdere criteria berekent. FREE ACCESS
 • 3m 44s
  In Excel 365 kan je makkelijk eenvoudige en complexe berekeningen maken. In deze video zal je zien hoe je eenvoudige berekeningen uitvoert. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.2.1 Berekeningen uitvoeren met de GEMIDDELDE()-, MAX()-, MIN()- en SOM()-functies. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Automatisch lopende totalen maken
  3m 32s
  Als je je gegevens chronologisch geordend hebt, kan je eenmalig een cumulatief totaal maken en daarna die automatisch toepassen op je verdere gegevensinvoer. In deze video leer je hoe je geautomatiseerde lopende totalen maakt in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Cellen in een bereik tellen
  5m 9s
  Excel 365 heeft formules die cellen tellen op basis van voorwaarden die u instelt. In deze video ontdek je hoe je cellen in een bereik kunt tellen in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.2.2 Tellen cellen met de AANTAL()-, AANTALARG()- en AANTAL.LEGE()-functies & 3.1.1 Logische stappen uitvoeren door ingebouwde functies te gebruiken, waaronder de ALS()-, ALS.VOORWAARDEN()-, SCHAKELEN()-, SOM.ALS()-, GEMIDDELDE.ALS()-, AANTAL.ALS()-, SOMMEN.ALS()-, GEMIDDELDEN.ALS()-, AANTALLEN.ALS()-, MAX.ALS.VOORWAARDEN()-, MIN.ALS.VOORWAARDEN()-, EN()-, OF()- en NIET()-functies. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  De ALS.VOORWAARDEN- en SCHAKELEN-functies gebruiken
  5m 10s
  Met de ALS.VOORWAARDEN- en SCHAKELEN-functies kan je meerdere voorwaarden testen zonder de ALS-functie te moeten gebruiken. Met ALS.VOORWAARDEN kan je verschillende voorwaarden gebruiken, terwijl je met SCHAKELEN een resultaat kan krijgen voor een niet-exacte overeenkomst. In deze video ontdek je hoe je de ALS.VOORWAARDEN- en SCHAKELEN -functies in Excel 365 gebruikt. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 3.1.1 Logische stappen uitvoeren door ingebouwde functies te gebruiken, waaronder de ALS()-, ALS.VOORWAARDEN()-, SCHAKELEN()-, SOM.ALS()-, GEMIDDELDE.ALS()-, AANTAL.ALS()-, SOMMEN.ALS()-, GEMIDDELDEN.ALS()-, AANTALLEN.ALS()-, MAX.ALS.VOORWAARDEN()-, MIN.ALS.VOORWAARDEN()-, EN()-, OF()- en NIET()-functies. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  De MAX.ALS.VOORWAARDEN- en MIN.ALS.VOORWAARDEN-functies gebruiken
  3m 53s
  Als je op zoek bent naar de minimum- en maximumwaarden die aan een specifiek criterium voldoen, heeft Excel 365 twee functies die je kunnen helpen deze te vinden. In deze video ontdek je hoe je de MAX.ALS.VOORWAARDEN- en MIN.ALS.VOORWAARDEN-functies gebruikt. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 3.1.1 Logische stappen uitvoeren door ingebouwde functies te gebruiken, waaronder de ALS()-, ALS.VOORWAARDEN()-, SCHAKELEN()-, SOM.ALS()-, GEMIDDELDE.ALS()-, AANTAL.ALS()-, SOMMEN.ALS()-, GEMIDDELDEN.ALS()-, AANTALLEN.ALS()-, MAX.ALS.VOORWAARDEN()-, MIN.ALS.VOORWAARDEN()-, EN()-, OF()- en NIET()-functies. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  De VERSCHUIVING-functie gebruiken
  2m 25s
  Met Excel 365 is het niet nodig om formules voortdurend aan te passen terwijl je je tabellen bijwerkt en nieuwe gegevensinvoer toevoegt. In deze video ontdek je hoe je de VERSCHUIVING-functie in Excel 365 gebruikt. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  De standaard formule-opties configureren
  3m 50s
  In Excel 365 kan je voor je eigen gemak verschillende elementen, inclusief formules, aanpassen. In deze video leer je hoe je standaard formule-opties configureert. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 1.2.4 Formulecalculatieopties configureren. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Het gemiddelde berekenen met verschillende criteria
  1m 42s
  Als je een gemiddelde wilt weten, maar je wilt specifieke criteria gebruiken, heeft Excel 365 een functie die je kan gebruiken. In deze video ontdek je hoe je het gemiddelde berekent met verschillende criteria in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 3.1.1 Logische stappen uitvoeren door ingebouwde functies te gebruiken, waaronder de ALS()-, ALS.VOORWAARDEN()-, SCHAKELEN()-, SOM.ALS()-, GEMIDDELDE.ALS()-, AANTAL.ALS()-, SOMMEN.ALS()-, GEMIDDELDEN.ALS()-, AANTALLEN.ALS()-, MAX.ALS.VOORWAARDEN()-, MIN.ALS.VOORWAARDEN()-, EN()-, OF()- en NIET()-functies. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  De restwaarde van een eenvoudige deling berekenen
  1m 48s
  Als je een eenvoudige deling in Excel 365 wilt uitvoeren, kan je de functie QUOTIENT gebruiken en vervolgens de functie REST gebruiken om de restwaarde te bepalen. In deze video ontdek je hoe je de resultaten van een deling in factoren kan ontbinden. FREE ACCESS