Gegevens filteren en sorteren in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Intermediate
 • 11 videos | 38m 1s
 • Includes Assessment
Excel 365 bevat verschillende sorteer- en filterhulpmiddelen, waarmee je de gegevens in een werkblad kunt analyseren. Je kan deze hulpmiddelen gebruiken om te ordenen en te kiezen welke waarden in een bereik worden weergegeven. De belangrijkste onderwerpen in deze cursus zijn onder meer hoe je filters gebruikt en hoe je dubbele waarden in een gegevensbereik verwijdert. Bekijk hoe je kolomfilters gebruikt om gegevens te filteren en hoe je meerdere filters toepast op waarden in een werkblad. Maak filterargumenten met behulp van tekst- en getalgegevens om waarden weer te geven die voldoen aan gedefinieerde filtercriteria. Ten slotte leer je hoe je gegevens sorteert en filtert op basis van hun achtergrondvulkleur, gegevens in een werkblad sorteert volgens een specifiek gegevenstype, de sorteeropties aanpast, meerdere criteria en sorteerniveaus toepast en hoe je aangepaste sorteerlijsten maakt en gebruikt. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in de cursus gegevens filteren en sorteren in excel 365
  Gebruik kolomfilters om werkbladgegevens te filteren in excel 365
  Pas meerdere filters toe op werkbladgegevens in excel 365
  Maak filterargumenten in excel 365
  Gebruik geavanceerd filteren in excel 365
  Filter en sorteer op basis van kleur in excel 365
 • Sorteer gegevens in een werkblad in excel 365
  Pas meerdere sorteerniveaus toe in excel 365
  Gebruik aangepaste sorteerlijsten in excel 365
  Sorteer geavanceerd in excel 365
  Verberg en verwijder dubbele waarden in excel 365

IN THIS COURSE

 • 58s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Gegevens filteren en sorteren in Excel 365, waaronder hoe je meerdere filters toepast op werkbladgegevens, hoe je geavanceerd filtert, hoe je meerdere sorteerniveaus toepast en hoe je dubbele waarden verbergt. FREE ACCESS
 • 4m 6s
  In Excel 365 kan je ervoor kiezen om gegevens weer te geven of te verbergen, ook wel filteren genoemd. Als je een bepaalde categorie of type gegevens niet nodig hebt, kan je criteria opgeven om op te nemen of uit te sluiten, of de waarde aanduiden die je wilt tonen. In deze video ontdek je hoe je filteren kan gebruiken om je te focussen op één specifieke gegevensgroep in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 3.3.1 Records filteren. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Meerdere filters toepassen
  3m 16s
  Kolomfilters kunnen handig zijn als je snel verschillende gegevenswaarden in een gegevensbereik in Excel 365 wilt weergeven of verbergen, maar je kan meerdere filters toepassen op een of meer kolommen van een werkblad om de gegevens verder te verfijnen. In deze video ontdek je hoe je kolombesturingselementen kan gebruiken om meerdere filters toe te passen op de gegevens in een Excel 365-werkblad. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Filterargumenten maken
  5m 11s
  In Excel 365 kunnen filterargumenten worden gebruikt om de gegevens binnen een celbereik op te vragen en waarden weer te geven die voldoen aan gedefinieerde filtercriteria, zoals is gelijk aan, bevat en tussen. Je kan zelfs meerdere argumenten toevoegen met "en" en "of". In deze video ontdek je hoe je filters maakt met tekst- en numerieke argumenten in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Geavanceerd filteren
  3m 25s
  In Excel 365 kan je een aparte tabel gebruiken om geavanceerde filtercriteria te maken. Nadat je de filtercriteria hebt gedefinieerd, kan je een filter starten door het gegevensbereik te definiëren en de cellen te selecteren die je als criteria wilt gebruiken. Deze criteriacellen kunnen zo vaak als je wilt worden gecombineerd. In deze video ontdek je hoe je de geavanceerde filtertools in Excel 365 gebruikt. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Filteren en sorteren met behulp van kleuren
  3m 5s
  Als je gekleurde opvullingen hebt toegepast op verschillende gegevensitems in een tabel, kan je die kleuren gebruiken om de gegevens te filteren en te sorteren. Zo kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat enkel de waarden getoond worden die in het rood staan aangeduid. In deze video ontdek je hoe je waarden filtert en sorteert op kleur in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  De gegevens sorteren
  3m 36s
  In Excel 365 kan je sorteeropties gebruiken om de gegevens in een tabel te organiseren en te ordenen. Je kan de criteria opgeven die je wilt gebruiken: je kan bijvoorbeeld een gegevensbereik sorteren op alfabetische volgorde of van laagste naar hoogste waarde. In deze video ontdek je hoe je gegevens sorteert in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Meerdere sorteerniveaus toepassen
  4m 33s
  In Excel 365 kan je meerdere sorteerniveaus maken om de weergave van gegevens te wijzigen. Bovendien kan je gegevensgroepen binnen een celbereik maken. Je kan deze niveaus ook reorganiseren om aan te passen hoe jouw gegevens worden gegroepeerd tijdens het sorteren. In deze video ontdek je hoe je meerdere sorteerniveaus toepast in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 3.3.2 Gegevens in meerdere kolommen sorteren. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Aangepaste sorteerlijsten gebruiken
  4m 31s
  Bij het sorteren van gegevens kan je aangepaste sorteerlijsten gebruiken of maken voor gegevens die niet alfabetisch worden gesorteerd. Dat is handig als jouw gegevens dagen van de week of maanden van het jaar bevatten of als je gegevens sorteert met op tekst gebaseerde rangschikkingssystemen, zoals lage, hoge en dringende prioriteiten. In deze video ontdek je hoe je een aangepaste sorteerlijst toepast in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Geavanceerd sorteren
  2m 49s
  Excel 365 biedt een aantal extra hulpmiddelen die je kan gebruiken om de manier waarop je je gegevens sorteert, te wijzigen. Je kan koptekstgegevens in je wijziging opnemen of uitsluiten, de sorteerrichting wijzigen van verticaal naar horizontaal en hoofdlettergevoelig sorteren. In deze video ontdek je hoe je geavanceerd sorteert in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  Dubbele waarden verbergen en verwijderen
  2m 30s
  Excel 365 heeft de opdracht Dubbele waarden verwijderen die kan worden gebruikt om duplicaten in een gegevenstabel of celbereik te zoeken en te verwijderen. In deze video ontdek je hoe je dubbele waarden in Excel 365 verwijdert. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 2.2.5 Dubbele waarden verwijderen. FREE ACCESS