Gegevensproblemen oplossen in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Intermediate
 • 6 videos | 19m 20s
 • Includes Assessment
Ontdek hoever je kan gaan met je Excel 365-inhoud door het risico op formulefouten te begrijpen. Bekijk hoe je hulpprogramma's voor foutcontrole en formulecontrole gebruikt, gebruik het hulpmiddel Doelzoeken om Excel 365-variabelen voor een formule te laten bijwerken om aan een specifiek resultaat te voldoen en gebruik het hulpmiddel Venster Controle om gegevensinvoer te controleren die op verschillende locaties is opgeslagen. Belangrijke onderwerpen in deze cursus zijn onder meer het identificeren van formulefouten en het begrijpen van het brede scala aan foutmeldingen. Je leert ook hoe je formules in een werkmap kan controleren en evalueren en hoe je de tool Doelzoeken kan gebruiken om beperkingen en variabelen te wijzigen om je gegevenswaarden te optimaliseren. Ten slotte zal je zien hoe je het hulpmiddel Venster Controle kan gebruiken om specifieke gegevensinvoer te controleren, zelfs vanuit andere werkmappen. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in de cursus gegevensproblemen oplossen in excel 365
  Herken formulefouten in excel 365
  Gebruik de formulecontrolehulpmiddelen in excel 365
 • Bekijk en los formulefouten op in excel 365
  Gebruik doelzoeken om een gegevensvariabele aan te passen en een doelwaarde te bereiken in excel 365
  Gebruik de tool venster controle om je gegevensinvoer te monitoren in excel 365

IN THIS COURSE

 • 47s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Gegevensproblemen oplossen in Excel 365, waaronder hoe je formulefouten herkent, hoe je formulecontroles uitvoert en hoe je formules automatisch aanpast met Doelzoeken in Excel 365. FREE ACCESS
 • 3m 24s
  Excel 365 biedt een breed scala aan formulefoutmeldingen. Voordat je deze problemen kunt oplossen, moet je weten hoe je kan identificeren wat elk bericht vertegenwoordigt en hoe de fout is veroorzaakt. In deze video ontdek je hoe je formulefoutmeldingen in Excel 365 kan herkennen en interpreteren. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  De controlehulpmiddelen voor Excel-formules gebruiken
  4m 27s
  Met de hulpmiddelen voor formulecontrole van Excel 365 kan je de bron van formuleproblemen opsporen. Een tracering geeft aan welke cellen in een formule worden gebruikt en of formules afhankelijk zijn van bepaalde gegevensbereiken. Je kan zelfs bepalen of een formule gegevens uit een ander werkblad gebruikt. In deze video onderzoek je hoe je de hulpmiddelen voor formulecontrole in Excel 365 kan gebruiken. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 3.5.1 Precedenten en afhankelijken traceren. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Formulefouten bekijken en oplossen
  4m 25s
  Je kan formules in Excel 365 controleren, evalueren en fouten opsporen om de oorzaak van een fout met een formule te bepalen en deze te verhelpen. In deze video ontdek je hoe je formulefouten in Excel 365 kan bekijken en oplossen. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 3.5.3 Formules valideren met foutcheckregels & 3.5.4 Formules evalueren. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Formules automatisch aanpassen met Doelzoeken
  2m 38s
  Als je formules gebruikt om resultaten in een tabel te verkrijgen, kan je het hulpmiddel Doelzoeken gebruiken om te bepalen welke variabelen moeten worden gewijzigd om een doelwaarde te bereiken, zonder een formule handmatig aan te passen. In deze video ontdek je hoe je de tool Doelzoeken kan gebruiken om gegevensvariabelen aan te passen om een doelwaarde in Excel 365 te bereiken. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 3.4.2 Wat-als-analyses uitvoeren met Doelzoeken en Scenariobeheer. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Je gegevens in de gaten houden met Venster Controle
  3m 40s
  Het hulpmiddel Venster Controle in Excel 365 wordt gebruikt om je gegevensinvoer in de gaten te houden en cellen te controleren op wijzigingen. In deze video ontdek je hoe je je gegevens in de gaten kunt houden met behulp van Venster Controle in Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 3.5.2 Cellen en formules monitoren met Venster Controle. FREE ACCESS