Grafieken aanpassen in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Intermediate
 • 9 videos | 36m 2s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (2)
Je kan je Excel 365-gegevens op een meer visueel aantrekkelijke manier analyseren en presenteren met behulp van de verschillende grafiektypen van Excel 365. In deze cursus leer je werken met verschillende grafiektypes en hoe je het uiterlijk van een grafiek kan wijzigen met behulp van de opmaakhulpmiddelen voor grafieken. Vervolgens leer je hoe je afzonderlijke grafiekelementen kan aanpassen, waaronder grafiekassen, titels, labels en hoe je twee soorten grafieken kan verplaatsen en combineren. Je zal ook onderzoeken hoe je trendlijnen kan invoegen en aanpassen die kunnen worden gebruikt voor gegevensbereiken, bewegingen of correlaties; net als hoe je sparklines kan toevoegen en wijzigen. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in de cursus grafieken aanpassen in excel 365
  Pas grafieken aan in excel 365
  Maak een grafiek op in excel 365
  Wijzig grafiekelementen in excel 365
  Voeg een trendlijn in en maak hem op in excel 365
 • Pas grafiekassen aan in excel 365
  Combineer twee soorten grafieken in excel 365
  Maak sparklines in excel 365
  Pas sparklines aan in excel 365

IN THIS COURSE

 • 53s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Grafieken aanpassen in Excel 365, waaronder hoe je grafiekelementen aanpast, twee grafiektypen combineert en hoe je Sparklines maakt en aanpast in Excel 365. FREE ACCESS
 • 4m 6s
  Grafieken zijn handige visuele weergaven van een Excel 365-werkblad waardoor de gegevens gemakkelijker te analyseren en interpreteren zijn. Eenmaal ingevoegd, kan je afzonderlijke elementen van een diagram aanpassen. In deze video ontdek je hoe je een grafiek verplaatst en de titel, labels en assen aanpast in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 5.1.2 Grafiekbladen maken & 5.2.3 Grafiekelementen maken en aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een grafiek opmaken
  5m 28s
  Nadat je je grafiek in Excel 365 hebt gemaakt, kan je beginnen het uiterlijk te veranderen. Door de stijl bij te werken, kunnen de gegevens gemakkelijker worden geïnterpreteerd of benadrukt. In deze video ontdek je hoe je de kleur van een element kan wijzigen, de lettertypestijlen van elk tekstitem kunt aanpassen en de algehele visuele stijl van je grafiek kunt wijzigen in Excel. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 5.2.3 Grafiekelementen toevoegen en aanpassen; 5.3.1 Grafiekontwerpen toepassen and 5.3.2 Grafiekstijlen toepassen. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Grafiekelementen wijzigen
  3m 13s
  Met Excel 365 is het mogelijk om verschillende elementen van een grafiek aan te passen. In deze video zie je hoe je gegevensreeksen aan diagrammen toevoegt, tussen rijen en kolommen schakelt en alternatieve tekst aan diagrammen toevoegt. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 5.2.1 Gegevensreeksen aan grafieken toevoegen; 5.2.2 Veranderen tussen rijen en kolommen in brongegevens & 5.3.3 Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken voor toegankelijkheid. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Een trendlijn invoegen en opmaken
  4m 39s
  Een trendlijn is een rechte of gebogen lijn in een grafiek die het algemene gegevenspatroon weergeeft. In Excel 365 kan de toevoeging van trendlijnen het uiterlijk van je grafieken verbeteren en je helpen bij gegevensanalyse. In deze video ontdek je hoe je een trendlijn toevoegt aan je Excel 365-diagram en hoe je deze kan opmaken. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Grafiekassen aanpassen
  4m 57s
  Grafiekassen kwantificeren de informatie die je in Excel 365 presenteert. Je kan de metingen aanpassen, de maximum- en minimumwaarden verplaatsen en wijzigen waar de twee assen elkaar kruisen in de grafiek. In deze video ontdek je hoe je de grafiekas in Excel 365 kan wijzigen. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Twee soorten grafieken combineren
  5m 31s
  Als je meerdere soorten gegevens in je Excel 365-tabel hebt, kan je problemen ondervinden met de schaal- en weergave-instellingen van je diagram. In Excel 365 kan je de combinatiegrafiek gebruiken om een afbeelding te maken die meerdere gegevenstypen combineert. Je kan zelfs een secundaire as toevoegen. In deze video ontdek je hoe je twee soorten grafieken kan combineren in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 4.1.1 Grafieken met twee assen maken en aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Sparklines maken
  3m 34s
  In Excel 365 kan je miniatuurdiagrammen, sparklines genaamd, invoegen die de algemene trend van een gegevensreeks volgen. Deze zijn zeer nuttig bij het interpreteren van gegevens die een trend of patroon volgen. In deze video leer je hoe je lijn-, kolom- en winst/verlies-sparklines maakt en hoe je sparklines verwijdert in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.4.1 Sparklines invoegen. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Sparklines aanpassen
  3m 40s
  In Excel 365 kunnen sparklines worden opgemaakt om bepaalde gegevens te markeren. Je kan het kleurenschema wijzigen, verschillende gegevenspunten activeren en deactiveren en zelfs negatieve waarden in je trends visualiseren. In deze video leer je hoe je sparklines kan aanpassen in Excel 365. FREE ACCESS