Informatie ophalen met formules

Excel 2013 (Windows)    |    Intermediate
 • 13 videos | 1h 10m 23s
 • Earns a Badge
U kunt formules gebruiken om gegevens in uw spreadsheet op te halen en te analyseren. Ontdek hoe u de formules MAX, MIN, GROOT en KLEIN kunt gebruiken en met VERT.ZOEKEN kunt werken voor kruisverwijzing van de inhoud van twee lijsten.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Retrieving information with dates
  Finding a date automatically
  Finding the largest & smallest values in a list
  Separating data into multiple cells
  Combining data values in a single cell
  Retrieving information on a cell
  Retrieving information on your text
 • Cross referencing two data lists
  Inserting data automatically
  Finding a value in a double entry table
  Performing a search across two tables
  Finding data in a database
  Performing calculations using your database

IN THIS COURSE

 • 7m 17s
  Er zijn meerdere functies in Excel 2013 die u de mogelijkheid geven om bepaalde informatie uit een datum te halen. Met MAAND krijgt u het nummer van de maand, Met JAAR het jaartal, met DAG de dag van de maand. Met WEEKDAG vindt u het nummer van de dag van de week en met met WEEKNUMMER het nummer van de week in het jaar.. FREE ACCESS
 • 8m 1s
  Er zijn functies in Excel 2013 waarmee u makkelijk een bepaalde datum kunt vinden door middel van een datum die gebruikt wordt als referentie. Ook kunt u uitrekenen hoeveel werkdagen er zijn tussen bepaalde data. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een lijst met waarden analyseren
  7m 1s
  In deze tutorial leert u de functies MIN, MAX, GEMIDDELDE, MODUS, GROOTSTE en KLEINSTE te gebruiken om gegevens te analyseren met Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Gegevens scheiden
  5m 50s
  Als u verschillende gegevens in een cel heeft en u die wilt scheiden zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kunt u de formules LENGTE, VIND.SPEC, LINKS en RECHTS gebruiken om bepaalde items weer te geven. Excel 2013 heeft hier handige functies voor. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Gegevens samenvoegen
  2m 36s
  Met de functie TEKST.SAMENVOEGEN kunt u informatie die zich her en der in het document bevindt samenvoegen in een cel. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Informatie over cellen weergeven
  4m 32s
  Als u verborgen rijen of kolommen heeft, en als u samengevoegde cellen heeft, is het niet altijd makkelijk om informatie over een cel te vinden. U kunt de formule CEL gebruiken en vervolgens preciseert u welke informatie u wilt zien. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Informatie over tekst vinden
  3m 32s
  Als u een tekst schrijft in Excel 2013, kunt u bepaalde formules gebruiken om informatie over uw tekst te vinden. Met LENGTE vindt u het totaal aantal leestekens in uw cel. VIND.SPEC laat u de plaats van een woord in de gehele tekst zien. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Twee lijsten nakijken
  4m 5s
  U kunt de formules HORIZ.ZOEKEN en VERT.ZOEKEN gebruiken om twee lijsten na te kijken met Excel 2013. Zo kunt u kijken of bepaalde items in een lijst voorkomen. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Automatisch gegevens invoegen
  4m 21s
  De functie VERT.ZOEKEN geeft u de mogelijkheid om gegevens die samen gaan met een andere kolom in te voegen uit een andere tabel. Als u lijst horizontaal georganiseerd is kunt u ook de formule HORIZ.ZOEKEN gebruiken in Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Informatie vinden met celreferenties
  5m 3s
  Met Excel 2013 kunt u de formule ZOEKEN gebruiken als u al een gegeven weet: het adres of de naam van een klant bijvoorbeeld. De formule INDEX is handig als u de horizontale en verticale referenties van de cel weet. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  In twee tabellen zoeken
  4m 19s
  U kunt de formules VERT.ZOEKEN en ALS combineren om in twee verschillende tabellen te zoeken. Zo kunt u gegevens invoeren vanuit verschillende bronnen met Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  12.  Informatie vinden in een gegevensbestand
  7m 22s
  Als u een complexe tabel heeft met veel gegevens, kunt u DBLEZEN, DBMAX en DBAANTAL gebruiken om informatie te vinden en te analyseren in Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  13.  Berekeningen maken met een gegevensbestand
  6m 24s
  Een complexe tabel kan gebruikt worden als gegevensbestand in Excel 2013. Gebruik de formules DBSOM, DBGEMIDDELDE, DBSTDEV en DBSTDEVP om berekeningen te maken. FREE ACCESS

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THIS COURSE

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.