Micro-gedrag op de werkplek herkennen en aanpakken

Everyone
 • 6 videos | 26m 12s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (2)
Micro-gedrag is een macro-probleem. Dr. Alvin Poussaint omschreef de cumulatieve impact van micro-agressie als "de dood door duizend sneden". Subtiele vormen van buitensluiting - vaak onbewust - eisen een tol van je medewerkers als ze niet worden aangepakt. Deze subtiele vormen van vooroordelen (bias) en discriminatie leiden vaak tot frustratie en een lagere productiviteit. In deze cursus leer je de kenmerken van de verschillende soorten micro-gedrag herkennen en welke boodschappen dit gedrag afgeeft. Je leert ook wanneer en hoe je actie kan ondernemen om micro-agressie aan te pakken, en hoe je micro-inclusie kan gebruiken als een remedie voor micro-agressie.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Maak kennis met de kernconcepten in deze cursus
  Leer de kenmerken van micro-gedrag kennen
  Leer de boodschappen achter micro-aggressie herkennen
 • Leer de juiste aanpak om micro-agressies tegen te gaan
  Leer effectieve technieken herkennen om je gebruik van micro-inclusie te optimaliseren
  Denk na over wat je geleerd hebt

IN THIS COURSE

 • 1m 15s
  Om micro-gedrag op de werkplek aan te pakken moet je begrijpen wat het is en hoe schadelijk de boodschappen zijn die erachter schuilgaan. Daarnaast is het ook belangrijk te leren hoe je actie kunt ondernemen om micro-agressie tegen te gaan, met micro-inclusie die echte verandering teweegbrengt. In deze video maak je kennis met de kernconcepten die in deze cursus worden behandeld. FREE ACCESS
 • 7m 20s
  Micro-gedrag bestaat uit korte en alledaagse verbale of gedragsmatige uitwisselingen. Het is subtiel en meestal onbewust gedrag dat een positief of negatief effect kan hebben op degenen die dit ervaren. In deze video leer je de kenmerken van micro-gedrag te herkennen. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Micro-agressie en de boodschap erachter
  4m 59s
  Niet al het ongewenste gedrag is terug te vinden in het bedrijfshandboek. Daarom moet iedereen leren om de boodschappen achter subtiele vooroordelen te herkennen die in de dagelijkse omgang met elkaar naar voren kunnen komen. In deze video leer je de boodschappen herkennen die schuilgaan achter micro-agressie. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Grote acties tegen micro-boodschappen
  7m 23s
  Je kan vooruitgang maken in je eigen DGI-reis en die van je organisatie door stappen te ondernemen om van passieve toeschouwer over te gaan tot actieve bondgenoot in het tegengaan van micro-agressies. In deze video leer je de juiste aanpak te vinden om micro-agressies tegen te gaan. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Inzoomen op micro-inclusie
  4m 38s
  Zelfs mensen met de beste bedoelingen kunnen onbedoeld micro-agressie plegen met een slecht getimed grapje of ondoordachte opmerking. Micro-inclusies kunnen die negatieve boodschappen tegengaan met positieve boodschappen. In deze video leer je effectieve technieken herkennen om je gebruik van micro-inclusie te optimaliseren. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Herhaling
  39s
  In deze video ga je na wat je geleerd hebt in deze cursus "Micro-gedrag op de werkplek herkennen en aanpakken". FREE ACCESS