Naar gegevens verwijzen in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Intermediate
 • 7 videos | 21m 34s
 • Includes Assessment
In Excel 365 moet je weten hoe je naar cellen verwijst om gegevens aan te passen. Dat omvat het gebruik van celcoördinaten om de waarde van een gespecificeerde cel te extraheren. Je kan verwijzen naar afzonderlijke cellen, een celbereik of hele kolommen en rijen. In deze cursus leer je over absolute en relatieve celverwijzingen en hoe je gegevensverwijzingen over meerdere werkbladen kan gebruiken. De belangrijkste onderwerpen die in deze cursus worden behandeld, zijn onder meer hoe je naar cellen in je Excel-werkblad kan verwijzen; hoe gegevens op meerdere werkbladen te gebruiken om naar gegevens voor formules te verwijzen; en hoe je absolute en relatieve celverwijzingen definieert. Vervolgens leer je werken met benoemde bereiken om naar gegevens te verwijzen en berekeningen te vergemakkelijken, hoe je indirect celverwijzingen gebruikt en hoe je berekeningen uitvoert met constante waarden. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in de cursus naar gegevens verwijzen in excel 365
  Verwijs naar cellen in excel 365
  Verwijs naar gegevens die doorheen verschillende werkmappen en -bladen worden gebruikt in excel 365
  Kies tussen absolute en relatieve verwijzingen in excel 365
 • Gebruik indirecte celverwijzingen in excel 365
  Beheer benoemde gegevensbereiken in excel 365
  Voer berekeningen uit met constante waarden in excel 365

IN THIS COURSE

 • 46s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Naar gegevens verwijzen in Excel 365, waaronder hoe je naar cel(reeksen) verwijst, hoe je absolute en relatieve celverwijzingen gebruikt wanneer je met formules werkt en hoe je berekeningen met constante waarden uitvoert in Excel 365. FREE ACCESS
 • 3m 48s
  Als je de inhoud van een bepaalde cel of celbereik wilt gebruiken om gegevens in Excel 365 te bewerken, moet je weten hoe je ernaar kan verwijzen. In deze video leer je hoe je naar cellen kan verwijzen in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Gegevensverwijzing doorheen verschillende werkmappen
  3m 23s
  In Excel 365 kan je verwijzen naar gegevens in totaal verschillende werkmappen. In deze video ontdek je hoe je kan verwijzen naar gegevens in werkbladen en werkmappen in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-201 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-201: 1.1.2 Naar gegevens verwijzen in andere werkmappen. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Kiezen tussen absolute en relatieve verwijzingen
  3m 49s
  Als je een formule in Excel 365 verplaatst of automatiseert, worden de celverwijzingen die deze bevat automatisch aangepast, maar je kan de oorspronkelijke celverwijzing behouden. In deze video ontdek je hoe je kan kiezen tussen absolute en relatieve verwijzingen in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.1.1 Relatieve, absolute en gemengde verwijzingen invoegen. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Indirecte celverwijzingen gebruiken
  3m 23s
  In Excel 365 kan je indirect naar cellen verwijzen wanneer je gegevens wilt aanpassen zonder formules handmatig aan te passen. In deze video leer je hoe je celverwijzingen indirect kan gebruiken in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Benoemde gegevensbereiken beheren
  3m 11s
  Alle wijzigingen in benoemde bereiken in Excel 365 zijn van invloed op elke plek waar het benoemde bereik wordt gebruikt. In deze video ontdek je hoe je benoemde gegevensbereiken kan beheren in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.3.1 Een benoemd bereik definiëren. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Berekeningen uitvoeren met constante waarden
  3m 14s
  In Excel 365 kan je constante waarden gebruiken, zodat je niet elke formule hoeft bij te werken wanneer je de waarde wilt wijzigen. In deze video ontdek je hoe je berekeningen uitvoert met constante waarden in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.1.2 Verwijzen naar benoemde bereiken en benoemde tabellen in formules. FREE ACCESS