Omgaan met emoties van anderen

Intermediate, everyone
 • 6 videos | 16m 43s
 • Includes Assessment
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (16)
De dynamiek binnen organisaties en tussen mensen onderling kunnen in combinatie met stressvolle situaties ertoe leiden dat anderen zich onprofessioneel gedragen. Je reactie op hun gedrag kan een blijvende uitwerking hebben op je verdere relatie met hen. Maar door emotionele intelligentie of emotioneel IQ op te bouwen, kun je de emoties van anderen begrijpen en erkennen en een hechte relatie met hen behouden. In deze cursus leer je hoe je, door emotionele intelligentie ofwel EQ te ontwikkelen, emotioneel bewustzijn herkent in, actief luistert naar en je inleeft in anderen. Je ontdekt ook hoe je organisatiebewustzijn en empathie kunt toepassen om relaties met anderen op je werk te verbeteren.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Activiteiten op je werk identificeren die afhankelijk zijn van emotioneel bewustzijn
  De kenmerken van emotioneel bewustzijn bij anderen identificeren
  Emotioneel intelligente strategieën herkennen om contact te maken met een spreker en deze te observeren
 • Het gebruik van vaardigheden voor emotionele intelligentie, erkennen en bevestigen, identificeren
  Met empathie reageren op een andere persoon

IN THIS COURSE

 • 40s
 • 3m 32s
 • Locked
  3.  Organisatiebewustzijn en -relaties
  3m 17s
 • Locked
  4.  Emotioneel intelligent luisteren: observeren
  3m 2s
 • Locked
  5.  Emotioneel intelligent luisteren: erkennen
  3m 6s
 • Locked
  6.  Relaties ontwikkelen door middel van empathie
  3m 6s