Presentaties maken

PowerPoint 2013 (Windows)    |    Beginner
 • 15 videos | 1h 19m 3s
 • Earns a Badge
Bouw uw diapresentatie helemaal zelf of gebruik thema's en sjablonen voor een snelle start. Ontdek hoe u presentatie kunt maken, dia's kunt gebruiken, weergaven kunt gebruiken, kunt werken met thema's en sjablonen, en nog veel meer.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Creating & opening a document
  Inserting a new slide
  Adjusting your slide layout
  Moving your slides
  Using the outline view
  Using themes & templates to create a presentation
  Using the master mode
  Creating a master slide template
 • Using multiple master slides in a presentation
  Creating a template
  Using headers & footers
  Creating sections in your presentation
  Creating a summary
  Creating a visible summary
  Creating an interactive quiz

IN THIS COURSE

 • 7m 8s
  De eerste stap bij het maken van een presentatie is het openen van het programma en het bestand. U kunt een nieuw document maken of een bestaand document openen. FREE ACCESS
 • 4m 47s
  Een diavoorstelling bestaat uit meerdere dia's. Dia's zijn als het ware de pagina's van uw presentatie. U leert in deze tutorial nieuwe dia's in te voegen en hun precieze plaats in het document te kiezen. PowerPoint 2013 stelt een automatische opmaak voor. Deze dia's heten facetten. U kiest het type dia afhankelijk van wat u wilt presenteren: een titel, tekstinhoud, meerdere kolommen een object, enzovoort. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  De indeling van de dia's beheren
  5m 28s
  Als u een presentatie heeft met dia's met verschillende indelingen dan kunt u deze in PowerPoint 2013 aanpassen met het diamodel. U leert de huidige indelingen aan te passen en nieuwe indelingen te maken. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Dia's verplaatsen
  4m 1s
  Er zijn in PowerPoint 2013 meerdere functies om dia's te verplaatsen. U kunt heel snel een of meerdere dia's verplaatsen. U kunt om tijd te winnen ook dia's . Met de diasorteerder heeft u snel een overzicht dat aangepast kan worden. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  De overzichtsweergave gebruiken
  3m 30s
  Als u veel lijsten met opsommingstekens gebruikt in uw presentatie kan het handig zijn om deze te structureren via de overzichtsweergave. Zo kunt u zich makkelijker op de inhoud concentreren, in plaats van op de opmaak die u via de normale weergave kunt aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Een presentatie maken met een sjabloon
  5m 16s
  Sjablonen zijn vooraf ingestelde presentaties die u zelf kunt invullen met uw persoonlijke inhoud. Zo kunt u snel documenten maken zoals kalenders, fotoalbums, etc. U heeft beschikking tot een aantal sjablonen, maar u kunt ook sjablonen downloaden. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Het diamodel gebruiken
  3m 28s
  Met het diamodel kunt u een item in een keer veranderen voor het hele document. Zo kunt u bijvoorbeeld de titel van uw dia's aanpassen. Het diamodel sorteert de dia's per indeling. Zo kunt u in een keer een aantal dia's aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Een diamodel maken
  3m 1s
  Met PowerPoint 2013 is het mogelijk nieuwe diamodellen te maken. Zo kunt u thema's en overgangen toevoegen om zo uw document overal hetzelfde te maken. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Meerdere diamodellen gebruiken in een presentatie
  5m 24s
  Het gebruik van meerdere diamodellen geeft u de mogelijkheid meerdere thema's in een presentatie te gebruiken. U leert in deze tutorial meerdere diamodellen te gebruiken vervolgens verschillende thema's toe te passen. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Een sjabloon maken
  5m 5s
  Als u geen sjabloon kunt vinden naar uw smaak, kunt u er met PowerPoint 2013 zelf een maken. Dit is ook handig als u vaak hetzelfde soort presentatie maakt. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  Kop- en voetteksten gebruiken
  4m 2s
  Met kop- en voetteksten kunt u bepaalde informatie weergeven op alle dia's van uw presentatie. Zo kunt u bijvoorbeeld de datum weergeven of het nummer van de dia. U kunt ook kop- en voetteksten gebruiken voor notitiepagina's. FREE ACCESS
 • Locked
  12.  De dia's indelen in secties
  4m 31s
  Met PowerPoint 2013 kunt u uw dia's indelen in secties. Zo kunt u uw presentatie structureren. Het linkermenu zal zo duidelijker worden, want zo kunt u inhoudwaar u niet aan werkt maskeren. Secties zijn ook handig om snel een aantal dia's te kunnen selecteren en aanpassingen aan te brengen. FREE ACCESS
 • Locked
  13.  Een inhoudsopgave maken
  6m 51s
  PowerPoint 2013 heeft geen functie om automatisch een inhoudsopgave te maken. U kunt dit echter wel handmatig doen door de overzichtsweergave te gebruiken. Vervolgens leert u hoe een link te maken waarmee u terugkomt bij de inhoudsopgave na de dia te hebben weergegeven. FREE ACCESS
 • Locked
  14.  Een zichtbare inhoudsopgave maken
  8m 6s
  Het is mogelijk om op iedere dia een zichtbare inhoudsopgave te maken. U kunt deze maken via het diamodel en deze eventueel per dia aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  15.  Een interactieve quiz maken
  8m 26s
  U kunt er voor kiezen om met PowerPoint 2013 een quiz te maken. Er is geen specifieke functie hiervoor, maar u kunt makkelijk de verschillende bestaande functies gebruiken om dit te doen. FREE ACCESS

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THIS COURSE

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.