Tekst- en getalopmaak aanpassen in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Beginner
 • 11 videos | 43m 33s
 • Includes Assessment
Om te configureren hoe je gegevens worden weergegeven, kan je de verschillende ingebouwde opmaakopties in Excel 365 gebruiken of je eigen opmaakopties maken. In deze cursus leer je formules te gebruiken om gegevensinvoer in verschillende cellen te scheiden en om de hoofdletters van je tekst te wijzigen. Daarnaast leer je hoe je aangepaste opmaak voor tekst en datum- of tijdwaarden kan maken, inclusief hoe je aangepaste kleuropmaak kan maken voor gegevensinvoer. Je zal zien hoe je gerandomiseerde waarden kan maken, waarden kan rangschikken en hoe je getallen naar boven of beneden kan afronden. Ten slotte zal je ontdekken hoe je formules kan gebruiken om waarden te vervangen. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in de cursus tekst- en getalnotatie aanpassen in excel 365
  Splits gegevens in meerdere cellen in excel 365
  Gebruik formules om tekst hoofdletters te wijzigen in excel 365
  Combineer gegevenswaarden in een enkele cel in excel 365
  Pas tekstopmaak aan in excel 365
  Pas de datum- en tijdnotatie aan in excel 365
 • Gebruikkleur in aangepaste indelingen in excel 365
  Genereer willekeurige waarden in excel 365
  Rangschik een waarde in excel 365
  Rond een getal af in excel 365
  Gebruik vervangingsformules in excel 365

IN THIS COURSE

 • 54s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Tekst- en getalnotatie aanpassen in Excel 365. Dat omvat onder andere hoe je tekstopmaak aanpast, kleur gebruikt in opmaak en hoe je getallen afrondt in Excel 365. FREE ACCESS
 • 5m 43s
  Als je een grote hoeveelheid gegevens in je cellen hebt ingevoegd, kan je Excel 365-functies gebruiken om je invoer te splitsen en de afzonderlijke componenten te extraheren. In deze video ontdek je hoe je gegevens in meerdere cellen kan scheiden in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.3.1 Tekst opmaken door de functies RECHTS(), LINKS() en DEEL() te gebruiken & 4.3.2 Tekst opmaken door de functies HOOFDLETTERS(), KLEINE.LETTERS() en VIND.SPEC() te gebruiken. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Formules gebruiken om tekst hoofdletters te wijzigen
  3m 10s
  Excel 365 bevat tal van functies die teksttekens converteren. In deze video ontdek je hoe je formules kunt gebruiken om hoofdlettergebruik in Excel 365 te wijzigen. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.3.2 Tekst opmaken door de functies HOOFDLETTERS(), KLEINE.LETTERS() en VIND.SPEC() te gebruiken. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Gegevenswaarden combineren in een enkele cel
  4m 1s
  In Excel 365 kan je gegevens uit meerdere cellen combineren met behulp van de functies TEKST.SAMENV en TEKST.COMBINEREN. In deze video ontdek je hoe je gegevenswaarden kan combineren in een enkele cel in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.3.3 Tekst opmaken door de functies TEKST.SAMENV() en TEKST.COMBINEREN() te gebruiken. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Tekstopmaak aanpassen
  4m 52s
  Als gegevenswaarden in een Excel 365-werkblad niet duidelijk worden weergegeven, zoals lange getallen van meer dan 15 cijfers of omvangrijke tekstinvoeren, kan dat worden opgelost met aangepaste getalnotaties. De getalnotatie die je kiest, kan worden aangepast aan jouw specifieke voorkeuren en je kan het bovendien later opnieuw gebruiken. In deze video ontdek je hoe je tekstopmaak in Excel 365 kan aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  De datum- en tijdnotatie aanpassen
  3m 50s
  Afhankelijk van het land of de regio waarin je gegevens presenteert, gebruikt niet iedereen dezelfde tijd- en datumnotatie. Excel 365 biedt een verscheidenheid aan verschillende datum- en tijdnotaties, maar je kan ook je eigen notaties maken. In deze video ontdek je hoe je de datum- en tijdnotatie in Excel 365 kan aanpassen. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Kleur gebruiken in aangepaste indelingen
  3m 23s
  Als je wilt dat bepaalde gegevenswaarden in je Excel 365-werkmappen automatisch in een bepaalde indeling of kleur worden weergegeven, kan je dat en meer doen. Met het hulpmiddel Getalnotatie kan je de opmaak, het lettertype en de vulkleur van je gegevens wijzigen. In deze video ontdek je hoe je kleur kan gebruiken in aangepaste indelingen in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Willekeurige waarden genereren
  4m 29s
  Als je willekeurig gegenereerde codes nodig hebt, zoals bijvoorbeeld voor een loterij, heeft Excel 365 functies die je kan gebruiken. In deze video ontdek je hoe je willekeurige waarden kan genereren in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Een waarde rangschikken
  4m 20s
  Als je wilt weten waar een bepaalde waarde in een lijst met gegevensinvoer wordt geplaatst, heeft Excel 365 functies die je kan gebruiken. In deze video ontdek je hoe je een waarde rangschikt in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  10.  Een getal afronden
  5m 33s
  Wanneer je numerieke waarden in een werkblad presenteert, wil je idealiter dat alle getallen worden afgerond op hetzelfde aantal cijfers voor consistentie en nauwkeurigheid. In Excel 365 zijn er veel verschillende functies die je kan gebruiken om je gegevenswaarden naar boven of beneden af te ronden. In deze video ontdek je hoe je een getal afrondt in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  11.  Vervangingsformules gebruiken
  3m 18s
  Als je fouten in je gegevens moet verbeteren, kan je een Excel 365-functie gebruiken om dat voor je te doen. Als je wijzigingen wilt aanbrengen in tekstgegevens in je werkblad, kan je dat doen met vervangings- en substitutiefuncties. In deze video ontdek je hoe je vervangingsformules gebruikt in Excel 365. FREE ACCESS