Verwijzen naar gegevens

Excel 2013 (Windows)    |    Intermediate
 • 8 videos | 40m 3s
Vergroot uw Excel 2013-expertise door te leren hoe u naar cellen kunt verwijzen, gegevens op meerdere werkbladen kunt gebruiken, wat absolute en relatieve verwijzingen zijn en wat benoemde bereiken zijn. Maak daarnaast kennis met automatische updates, het controleren van formules en formulefouten.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Using data across multiple worksheets
  Naming your data ranges
  Performing calculations using constant values
  Using cell references indirectly
 • Keeping an eye on your data
  Activating automatic updates
  Using formula auditing
  Understanding formula errors

IN THIS COURSE

 • 4m 23s
  Als u gegevens verspreid heeft over meerdere bladen moet u er goed op letten hoe u deze gegevens invoert. U kunt gegevens gebruiken van een ander blad, of uit een ander document. FREE ACCESS
 • 5m 59s
  Het kan handig zijn om een naam te geven aan geselecteerde gegevens in Excel 2013. Zo kunt u makkelijker rekensommen maken, criteria invoeren, keuzelijsten maken, etc. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Berekenen met vaste waarden
  6m 45s
  Vaste waarden zijn waarden die u vaak gebruikt in Excel 2013 : een BTW-tarief bijvoorbeeld. U kunt, in plaats van iedere keer dezelfde gegevens in te voeren ook hun naam gebruiken. Als een van deze vaste waarden verandert kunt u deze op een plek aan passen zodat de rest van de formules automatisch aangepast worden. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Indirect aan een cel refereren
  4m 47s
  De formule INDIRECT geeft u de mogelijkheid de inhoud van een cel te weergeven als de referentie zich in een andere cel bevindt. Dit is met name handig om gegevens die zich in een andere cel bevinden terug te vinden met Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Geselecteerde cellen bij de hand houden
  4m 18s
  Er zijn twee functies in Excel 2013 die nuttig zijn om de inhoud van bepaalde cellen bij de hand te houden. U kunt deze functies gebruiken voor complexe formules of voor het corrigeren van waarden die zich op meerdere plekken in het document bevinden. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Automatisch bijwerken activeren
  3m 24s
  Als u gegevens bijwerkt worden die eventueel ook bijgewerkt als u berekeningen heeft gemaakt met deze gegevens. Dit is handig, omdat u zo niet steeds handmatig bij hoeft te werken. Als u resultaten van voor en na de bewerking wilt vergelijken kan dit echter lastig zijn. Daarom is het handig om deze functie te kunnen activeren en desactiveren, afhankelijk van wat u wilt doen. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Broncellen en doelcellen vinden
  3m 55s
  Als u niet begrijpt hoe een resultaat gevonden is met een formule, kan Excel 2013 u helpen door middel van het vinden van de broncellen en de doelcellen. Op deze manier kunt u snel de verschillende items vinden die deel uitmaken van de formule en zo weten op welke cellen het zijn weerslag zal hebben als ik een waarde aanpas. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Fouten in formules begrijpen
  6m 32s
  U kunt meerdere foutmeldingen tegenkomen in Excel 2013, afhankelijk van het type fout dat u heeft gemaakt. U leert ze in deze tutorial te herkennen zodat u fouten kunt corrigeren. FREE ACCESS