Verwijzen naar gegevens

Excel 2016 (Windows)    |    Intermediate
  • 2 videos | 8m 41s
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (2)
Vaak zult u een celwaarde in een formule of een andere locatie gebruiken. Maak kennis met absolute en relatieve celverwijzingen, ontdek hoe u gegevens in meerdere werkbladen kunt gebruiken, hoe u formules kunt controleren en hoe u formulefouten kunt interpreteren in Excel 2016.

IN THIS COURSE

  • 4m 37s
    Om de inhoud van cellen te gebruiken, noemt u de referentie naar de cel. U leert in deze tutorial hoe te refereren naar cellen in Excel 2016. FREE ACCESS
  • 4m 4s
    Automatisch worden bij het doorvoeren referenties horizontaal of verticaal veplaatst. Als u dit niet wilt kunt u rijen of kolommen blokkeren met het $-teken. FREE ACCESS