Voorwaardelijke formules gebruiken in Excel 365

Excel Microsoft 365 (2021)    |    Intermediate
 • 9 videos | 36m 36s
 • Includes Assessment
Met voorwaardelijke formules kan je in Excel 365 berekeningen uitvoeren op een reeks waarden door de criteria op te geven waaraan de gegevens moeten voldoen. Ontdek in deze cursus hoe je ingebouwde voorwaardelijke formules kan gebruiken en je eigen formules kan maken. De belangrijkste onderwerpen die in deze cursus worden behandeld, zijn onder meer het invoegen van een voorwaardelijke SOM-formule om een somberekening uit te voeren op bepaalde gegevenswaarden; een voorwaardelijke berichtformule invoegen die kan worden gebruikt om het ene bericht weer te geven als aan een voorwaarde wordt voldaan en een ander bericht als niet aan een voorwaarde wordt voldaan; controleer of een waarde niet gelijk is aan een andere; en hoe je complexe voorwaardelijke formules kan uitvoeren om voorwaarden te creëren op basis van berekeningen en je gegevens op verschillende manieren te analyseren. Je zal ook zien hoe je meerdere voorwaarden kan creëren; hoe ALS en OF te gebruiken in voorwaardelijke formules; en hoe je voorwaardelijke formules kan gebruiken om waardes op te tellen of gegevens op te roepen. Ten slotte leer je referentieposities gebruiken in voorwaardelijke formules en gegevensbereiken analyseren met voorwaardelijke formules. Wil je graag praktijkgericht oefenen? Ga naar het gedeelte Resources van de cursus en download de voorbeeldbestanden om samen met de geselecteerde video's mee te volgen.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Ontdek de belangrijkste onderwerpen die worden behandeld in de cursus voorwaardelijke formules gebruiken in excel 365
  Voeg een voorwaardelijke som-formule invoegen in in excel 365
  Voeg een voorwaardelijke berichtformule in in excel 365
  Maak complexe voorwaardelijke formules door functies te combineren in excel 365
  Maak een formule met geneste functies in excel 365
 • Gebruik voorwaardelijke opmaak om gegevens te markeren in excel 365
  Gebruik voorwaardelijke formules om te tellen hoe vaak een waarde voorkomt in excel 365
  Gebruik als, of en niet in voorwaardelijke formules in excel 365
  Gebruik referentieposities in voorwaardelijke formules in excel 365

IN THIS COURSE

 • 1m 2s
  Deze video toont de belangrijkste onderwerpen die behandeld worden in de cursus Voorwaardelijke formules gebruiken in Excel 365, waaronder hoe je complexe voorwaardelijke formules maakt, hoe je een formule met geneste functies opbouwt en hoe je referentieposities in voorwaardelijke formules gebruikt. FREE ACCESS
 • 5m 41s
  In Excel 365 kan je de functies SOM.ALS en SOMMEN.ALS gebruiken om een voorwaardelijke somberekening uit te voeren op een celbereik op basis van bepaalde criteria waaraan wordt voldaan. In deze video ontdek je hoe je voorwaardelijke SOM-formules in Excel 365 kan invoegen en gebruiken. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een voorwaardelijke berichtformule invoegen
  2m 46s
  De ALS-functie bestaat uit een bereik, een voorwaarde, een waarde indien waar en een waarde indien onwaar. Het kan worden gebruikt om één bericht weer te geven als aan een voorwaarde wordt voldaan en een ander bericht als niet aan de voorwaarde wordt voldaan. In deze video ontdek je hoe je de ALS-functie kan gebruiken om een voorwaardelijke berichtformule in Excel 365 in te voegen. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.2.3 Complexe voorwaardelijke formules uitvoeren met de ALS()-functie. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Complexe voorwaardelijke formules gebruiken
  5m 45s
  In Excel 365 kan de ALS-functie in combinatie met andere functies worden gebruikt om een complexe formule te maken. Met voorwaardelijke formules kan je voorwaarden creëren op basis van berekeningen en je gegevens op verschillende manieren analyseren. In deze video ontdek je hoe je voorwaardelijke functies combineert in een formule in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Een formule maken met geneste functies
  4m 9s
  Als je meer dan twee mogelijke uitkomsten in Excel wilt genereren, kan dat. Je kan geneste functies binnen een formule gebruiken om resultaten te verkrijgen op basis van meerdere criteria. In deze video ontdek je hoe je een formule maakt met geneste functies in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Gegevens markeren met voorwaardelijke opmaak
  5m 7s
  Als je in korte tijd veel gegevens moet analyseren, kan je voorwaardelijke opmaakregels gebruiken om specifieke cellen, rijen of kolommen te markeren. In deze video ontdek je hoe je gegevens markeert met voorwaardelijke opmaakregels in Excel. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 2.3.2 Voorwaardelijke opmaakregels met formules maken. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Optellen hoe vaak een waarde voorkomt
  3m 4s
  In Excel 365 kan je voorwaardelijke formules met functies zoals SOMPRODUCT gebruiken om specifieke waarden uit een bestaande gegevenstabel te extraheren. Dat kan erg handig zijn als je op zoek bent naar het totale aantal aankopen in een bepaalde periode. In deze video ontdek je hoe je voorwaardelijke formules kan gebruiken om waardes te tellen in Excel 365. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  ALS, OF en NIET in voorwaardelijke formules
  4m 21s
  In Excel 365 kan je logische bewerkingen uitvoeren, zoals het gebruik van de NIET-functie, om te controleren of de ene waarde niet gelijk is aan de andere. Je kan zelfs kwalificerende en alternatieve voorwaarden combineren, zoals zowel de OF- en ALS-functies in een formule. In deze video zie je de ALS-, OF- en NIET-functies in voorwaardelijke formules in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 4.2.3 Voorwaardelijke berekeningen doen met behulp van de ALS()-functie & MOS MO-201: 3.1.1 Logische berekeningen met geneste functies, inclusief de ALS()-, ALS.VOORWAARDEN()-, SCHAKELEN()-, SOM.ALS()-, GEMIDDELDE.ALS()-, AANTAL.ALS()-, SOMMEN.ALS()-, GEMIDDELDEN.ALS()-, AANTALLEN.ALS()-, MAX.ALS.VOORWAARDEN()-, MIN.ALS.VOORWAARDEN()-, EN()-, OF()- en NIET()-functies. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Referentieposities in voorwaardelijke formules
  4m 41s
  In Excel 365 moet je soms een celwaarde vinden met behulp van de positionele coördinaten in de tabel. Je kan dat doen met de formules VERGELIJKEN en VERSCHUIVING. In deze video ontdek je hoe je referentieposities gebruikt met voorwaardelijke formules in Excel 365. Deze video komt overeen met de doelstellingen MOS MO-200 van het MOS Certificatie-examen van Excel MO-200: 3.2.1 Gegevens opzoeken met behulp van de VERT.ZOEKEN(), HORIZ.ZOEKEN(), VERGELIJKEN() EN INDEX()-functies. FREE ACCESS