Werken met formules

Excel 2013 (Windows)    |    Intermediate
 • 9 videos | 48m 41s
 • Earns a Badge
Leer hoe u Excel 2013 kunt gebruiken voor veelvoorkomende taken, zoals het berekenen van rente op een lening, het bereiken van een doelwaarde, het oplossen van problemen, het creëren van automatische rapporten en het opsporen, weergeven en voorkomen van dubbele waarden.

WHAT YOU WILL LEARN

 • Calculating the interest on a loan
  Simulating a loan
  Reaching a target value
  Solving a problem
  Creating automatic reports
 • Finding identical values in your spreadsheet
  Finding duplicates in your document
  Visualizing your duplicate values
  Preventing duplicate values

IN THIS COURSE

 • 7m 33s
  Excel 2013 kan u helpen om alle berekeningen voor een lening te maken. De formules BET, INTPER et PRINCPER geven u de mogelijkheid automatisch de te betalen bedragen uit te rekenen, evenals de bedragen van de rente en de lening zelf. FREE ACCESS
 • 7m 24s
  Als u eenmaal weet hoe de verschillende informatie omtrent een lening te vinden, kunt u deze gegevens automatiseren in een tabel. Ook kunt u de waarden aanpassen. Zo kunt u verschillende soorten leningen vergelijken in Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  3.  Een bepaalde waarde bereiken
  5m 51s
  Als u formules gebruikt in tabellen krijgt u automatisch bepaalde waarden. Als u een specifiek resultaat wilt en daardoor de andere waarden moet aanpasse kan dit snel erg ingewikkeld worden. Excel 2013 kan u helpen met dergelijke berekeningen: u krijgt op die manier in een keer het gewenste resultaat door automatisch de andere waarden aan te passen. FREE ACCESS
 • Locked
  4.  Solver gebruiken
  6m 40s
  U heeft een wiskundig probleem met een aantal restricties. Excel 2013 heeft een functie om het probleem op te lossen. Ook kunt u op deze manier uitrekenen hoe een minimum of een maximum te bereiken, bijvoorbeeld een zo hoog mogelijke winst. FREE ACCESS
 • Locked
  5.  Geautomatiseerde rapporten maken
  4m 52s
  De formule SOMPRODUCT geeft u de mogelijkheid items bij elkaar op te tellen volgens specifieke criteria. Ook ziet u hoe u deze formule kunt automatiseren met Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  6.  Het aantal gelijke waarden binnen twee bereiken tellen
  3m 47s
  Door de formules SOMPRODUCT en AANTAL.ALS te combineren kunt u identieke waarden tellen in twee verschillende lijsten met Excel 2013. FREE ACCESS
 • Locked
  7.  Dubbele items in een lijst tellen
  3m 22s
  AANTALARG telt het aantal items binnen een gegevensbereik. Combineer SOMPRODUCT en AANTAL.ALS om het aantal verschillende items te weergeven. Op deze manier kunt u met Excel 2013 het aantal dubbele items weergeven. FREE ACCESS
 • Locked
  8.  Dubbele items opmaken
  5m 49s
  Door de functie ALS en een voorwaardelijke opmaak te gebruiken kunt u in een keer alle dubbele items in een bereik makkelijk weergeven. Ook is er in Excel 2013 een specifieke voorwaardelijke opmaak voor dubbele waarden. FREE ACCESS
 • Locked
  9.  Dubbele items verbieden
  3m 23s
  Om er zeker van te zijn geen dubbele items te krijgen kunt u een foutmelding instellen. U gebruikt hiervoor de functie gegevensvalidatie van Excel 2013. FREE ACCESS

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THIS COURSE

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.