Besluitvorming

  • 2 Courses | 40m 15s
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
 
Sommige beslissingen zijn ingewikkelder dan andere en vergen een gedisciplineerd proces. Leer strategieën voor effectieve besluitvorming.

GETTING STARTED

De kracht van analoog denken benutten

  • 53s
  • 3m 20s

COURSES INCLUDED

De kracht van analoog denken benutten
Wanneer je worstelt met een moeilijk probleem, blijf je gemakkelijk hangen in gewoontedenken. Door te leren hoe je de kracht van analoog denken kunt benutten, leer je creatief te denken en nieuwe inzichten te verwerven door onverwachte gelijkenissen te onderzoeken. In deze cursus leer je wat analoog denken is, wanneer je dit het best gebruikt en hoe je dat doet. Je leert ook in welke situaties dat kan mislukken en hoe je oppervlakkige analogieën kunt vermijden, zodat je betere strategische keuzes kunt maken.
6 videos | 21m has Assessment
Problemen oplossen met systeemdenken op de werkplek
Systeemdenken stelt je in staat te begrijpen hoe systemen werken en welke rol jij daarin speelt. Systeemdenken stelt je in staat de onderlinge verbanden tussen alle gebeurtenissen te zien, waardoor je in een betere positie bent om problemen aan te pakken.
6 videos | 19m has Assessment

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THESE COURSES

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.