Mindfullness op het werk

  • 1 Course | 21m 48s
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (1)
 
Mindfullness heeft betrekking op het bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Vergroot u uw bewustzijn van hoe u zich voelt en hoe u handelt in het heden dankzij waardevolle mindfulness-benaderingen.

GETTING STARTED

Je focus verscherpen om op koers te blijven

  • 52s
  • 5m 8s

COURSES INCLUDED

Je focus verscherpen om op koers te blijven
Zelfs wanneer je je prioriteiten kent en een georganiseerde tijdsbeheerroutine hebt, zal je nog elke dag worden uitgedaagd door afleidingen, verleidingen, onderbrekingen en uitstelgedrag. Om te vermijden dat je vooropgestelde planning in het water valt, moet je manieren ontwikkelen om geconcentreerd te blijven. Dit betekent vaak dat je persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden op zeer specifieke manieren moet gebruiken. In deze cursus leer je strategieën om met uitdagingen om te gaan die je persoonlijke focus in de weg staan, technieken om je te helpen afleidingen buiten te sluiten en met tijdconflicten om te gaan, en manieren om weer gefocust te raken en mentale veerkracht te ontwikkelen wanneer je met veranderingen wordt geconfronteerd.
6 videos | 21m has Assessment

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THESE COURSES

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.