Gelijkheid omarmen

  • 10 Courses | 5h 17m 10s
dnaStarRatingAverage dnaStarRatingAverage (2)
 
De groei en het succes van een bedrijf zijn afhankelijk van hoe het omgaat met inclusiviteit en of vooroordelen en discriminatie op de werkplek worden tegengegaan. Omarm gelijkheid en ontdek manieren om een inclusieve omgeving te handhaven.

GETTING STARTED

Een nieuwe leiderschapsmindset aannemen om DGI te bevorderen

  • 2m 23s
  • 4m 57s

COURSES INCLUDED

Een nieuwe leiderschapsmindset aannemen om DGI te bevorderen
Heb je een mindset die DGI in al je organisatiesystemen helpt bevorderen? Als leidinggevende heb je de sleutel in handen om DGI in je team en organisatie aan te drijven. Je bent een rolmodel voor inclusief gedrag voor de mensen die voor je werken. DGI als initiatief is veelzijdig. Het is individueel en programmatisch, organisatorisch en systemisch, en je hebt een mindset nodig die culturen en diepgewortelde normen kan veranderen en op elk bedrijfsvoeringsniveau tot verbetering leidt. De achterliggende filosofie van het systeemdenken is in het bijzonder van toepassing op complexe transformatie-initiatieven zoals DGI. Systeemdenken is meer dan alleen een verzameling hulpmiddelen en methoden. Het is een denkwijze op ecosysteemniveau. In deze cursus leer je hoe systeemdenken van toepassing is op DGI en hoe je DGI-doelen kunt kiezen. Je leert ook strategieën kennen om de organisatiecultuur bewust te maken van DGI. Je leert herkennen hoe de organisatiecultuur vertegenwoordigd is in je team en processen en hoe je DGI onderdeel kunt maken van je manier van zakendoen, waaronder genderneutraler taalgebruik.
7 videos | 36m has Assessment
DGI-cultuurverandering aandrijven
Met de juiste mindset kunnen leidinggevenden de team- en organisatiecultuur veranderen. Deze cursus is opgesteld om ervoor te zorgen dat leidinggevenden systeemdenken toepassen om de dynamiek van hun team en werkplek te veranderen. Leidinggevenden die systeemdenken ontwikkelen zijn beter in staat hun weg te vinden in de complexiteit van diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek. In deze cursus leren leidinggevenden en managers hoe ze een inclusieve werkomgeving kunnen creëren, waaronder inclusief taalgebruik, dat leidt tot de transformatie van de gehele onderneming, en niet alleen onderdelen daarvan. Je leert ook hoe een nieuwe leiderschapsstijl DGI kan ondersteunen, en met welke strategieën de werknemersbetrokkenheid en -motivatie voor DGI voortdurend hoog kunnen worden gehouden.
6 videos | 29m has Assessment
DGI bevorderen met wendbaarheid
Inclusief leiderschap is een kunst en een wetenschap. Leidinggevenden moeten hun capaciteit opbouwen om een inclusieve en veilige omgeving te creëren waarbinnen werknemers zich gewaardeerd en opgenomen voelen en volledig zichzelf kunnen zijn. Deze cursus is bedoeld om leidinggevenden basiskennis te bieden voor wendbaar, inclusief leiderschap waarop ze kunnen voortbouwen en die zij op hun beurt bij anderen kunnen ontwikkelen. In deze cursus leer je een leiderschapsmindset herkennen die een inclusieve werkomgeving creëert. Ook leer je welke kernaspecten van zelfleiderschap inclusie bevorderen. Je leert strategieën om alle teamleden op te nemen en ervoor te zorgen dat ze erbij horen, waaronder het gebruik van inclusieve taal en genderneutrale voornaamwoorden, technieken voor een intersectionele benadering van DGI-leiderschap en inclusieve leiderschapspraktijken die de ontwikkeling van de gehele persoon bevorderen.
7 videos | 33m has Assessment
Inclusie verankeren in de dagelijkse praktijk
DGI-concepten zijn makkelijk te leren, maar moeilijk in de praktijk te brengen. In onze steeds veranderende werkomgeving zijn leidinggevenden verantwoordelijk voor optimale resultaten en een omgeving waarbinnen mensen hun tijd, talent, energie en creativiteit willen bijdragen. In deze cursus komen de beste manieren aan bod voor leidinggevenden om een micro-ervaring te creëren die een macro-impact heeft op de cultuur van hun team en organisatie. In deze cursus leer je strategieën kennen om verhalen vertellen onderdeel te laten worden van je dagelijkse werk en vaardigheden om inclusieve gesprekken te leiden en aan te sporen, waaronder het gebruik van inclusieve taal en gekozen namen en voornaamwoorden, en leiderschapspraktijken om actief als bondgenoot op te treden op basis van persoonlijke verantwoording. Je leert ook organisatorische middelen op een gelijkwaardige manier in te zetten ter ondersteuning van DGI en hoe je vertrouwen kunt opbouwen bij het creëren van een inclusieve cultuur.
7 videos | 34m has Assessment
Een nieuwe visie op de werknemerservaring: DGI van aanwerving tot pensioen
Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn niet zomaar initiatieven en programma's. DGI is cultureel DNA dat een organisatie volledig kan veranderen, het bedrijfsresultaat kan stimuleren en positieve resultaten kan genereren voor mensen, organisatie en gemeenschap. Deze cursus is bedoeld om leidinggevenden van organisaties en HR te voorzien van een toolkit voor een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werknemers- en leiderschapservaring vanaf de eerste interactie. De cursus biedt praktische voorbeelden voor het integreren van inclusie in elk aspect van de werknemerservaring. In deze cursus leer je de belangrijkste aspecten van een DGI-scorekaart kennen als eerste stap in het waarborgen van systemische DGI, strategieën om een inclusieve wervingsprocedure te creëren, waaronder inclusief taalgebruik en genderneutrale titels en technieken die talent in staat stellen zich gelijkmatig te ontplooien en door te groeien. Je leert ook manieren en technieken om DGI-leiderschap te democratiseren in samenwerking met medewerkersgroepen en om inclusieve beleidslijnen, processen en systemen te garanderen.
7 videos | 36m has Assessment
Diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek in actie omzetten
Een divers en inclusief personeelsbestand is noodzakelijk voor zowel mensen als bedrijven. Ongeacht je rol of de grootte van je organisatie kan iedereen een actieve rol spelen bij het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Toekomstige bedrijfsgroei en succes hangen af van de mate waarin inclusie wordt geaccepteerd en bias en discriminatie uit de werkplek worden verwijderd. Voor veel organisaties lijkt de implementatie van culturele en bedrijfspraktijken die diversiteit op de werkplek accepteren echter moeilijk haalbaar. Wat kunnen we naast een divers personeelsbestand nog meer doen? Deze cursus helpt je bij het definiëren van diversiteit, gelijkheid en inclusie en hoe je zinvolle en impactvolle praktijken op de werkplek kunt bevorderen op deze gebieden. In deze cursus leer je de belangrijkste kenmerken van DGI te herkennen en praktijken om een gezonde DGI-cultuur op te bouwen en te onderhouden. Je leert ook gedrag herkennen dat een belemmering vormt voor het bereiken van een inclusieve cultuur, belangrijke elementen die diversiteit, gelijkheid, inclusie en het gevoel erbij te horen mogelijk maken, en de nodige stappen voor het tonen van flexibiliteit en veerkracht in je DGI-reis.
7 videos | 31m has Assessment
Overgang van bias naar inclusie in je DGI-reis
De toegenomen focus op het belang van DGI op de werkplek heeft de aandacht gevestigd op het feit dat iedereen vooroordelen (bias) heeft. Hoewel vooroordelen heel menselijk zijn, is het voor de ontwikkeling van een inclusieve mentaliteit belangrijk om te begrijpen wat impliciete bias precies inhoudt. In deze cursus leer je over de verschillende soorten impliciete bias en hoe je dit in de praktijk kunt herkennen. Ook leer je waarom het zo belangrijk is om je op de werkplek in te zetten voor inclusie.
7 videos | 32m has Assessment
Micro-gedrag op de werkplek herkennen en aanpakken
Micro-gedrag is een macro-probleem. Dr. Alvin Poussaint omschreef de cumulatieve impact van micro-agressie als "de dood door duizend sneden". Subtiele vormen van buitensluiting - vaak onbewust - eisen een tol van je medewerkers als ze niet worden aangepakt. Deze subtiele vormen van vooroordelen (bias) en discriminatie leiden vaak tot frustratie en een lagere productiviteit. In deze cursus leer je de kenmerken van de verschillende soorten micro-gedrag herkennen en welke boodschappen dit gedrag afgeeft. Je leert ook wanneer en hoe je actie kan ondernemen om micro-agressie aan te pakken, en hoe je micro-inclusie kan gebruiken als een remedie voor micro-agressie.
6 videos | 26m has Assessment
Een inclusieve mindset op de werkplek aannemen
Niet alleen individuen krijgen te maken met onbewuste vooroordelen (bias) op de werkplek; ook teams en organisaties hebben gedeelde, diepgewortelde vooroordelen. Om een diverse werkplek te creëren moet je actief deelnemen aan en pleiten voor DGI-ondersteuning. In deze cursus leer je over de kracht van inclusie en hoe je DGI op het werk kan ondersteunen. Je leert ook over de basisprincipes van inclusieve werving en selectie, en hoe het eruit ziet wanneer een bedrijf van aanwerving tot pensioen inclusie ondersteunt.
6 videos | 24m has Assessment
Een bondgenoot en aandrijver van DGI worden
Om diversiteit op de werkplek te begrijpen en te waarderen, moeten we onszelf en de verschillende manieren waarop we naar de wereld kijken beter begrijpen. Een divers en inclusief personeelsbestand op de werkplek heeft vele persoonlijke en professionele voordelen, van een beter welzijn en persoonlijke gezondheid tot betrokkenheid en gemeenschapszin tot innovatie en creativiteit. Net zo belangrijk is het kunnen benutten van ieders unieke talenten, vaardigheden en bijdragen. In deze cursus onderzoek je strategieën om een pleitbezorger te worden van diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek. Je creëert inzicht in je eigen waarden en sociaal perspectief en leert specifieke acties herkennen die de sociale en culturele aspecten van DGI kunnen verbeteren. Je leert ook over de belangrijkste concepten van bondgenootschap, hoe je inclusiever kunt communiceren en hoe je met behulp van het RISE-model een DGI-bondgenoot kunt worden.
7 videos | 33m has Assessment
SHOW MORE
FREE ACCESS

EARN A DIGITAL BADGE WHEN YOU COMPLETE THESE COURSES

Skillsoft is providing you the opportunity to earn a digital badge upon successful completion on some of our courses, which can be shared on any social network or business platform.

Digital badges are yours to keep, forever.